Utorok 3. 8. 2021
Dnes má meniny Jerguš

Verejné obstarávanie

Smernica: Etický kódex:  Verejné obstarávanie: 

2021    
2019
 
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Výrub, odvoz a likvidácia drevín v havarijnom stave v mestskej časti Bratislava-Rusovce"
             Prieskum trhu: Výrub, odvoz a likvidácia drevín v havarijnom stave v mestskej časti Bratislava-Rusovce
             Príloha č. 1: Zoznam drevín určených na výrub 
             Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy 
               Prieskum trhu: Doplnenie verejného osvetlenia a uzemnenie osvetľovacích stožiarov na Colníckej ulici
             Doplnenie verejného osvetlenia
             Príloha č. 1: Položkový rozpočet - Elektromontáže
             Príloha č. 2: Položkový rozpočet - Ostatné práce HZS
             Príloha č. 3: Položkový rozpočet - Nosný materiál
             Príloha č. 4: Položkový rozpočet - Rekapitulácia
             Príloha č. 5: Položkový rozpoťet - Zemné práce 
             Príloha č. 6: Technická správa 
             Uzemnenie osvetľovacích stožiarov
             Príloha č. 7: Položkový rozpočet - Elektromontáže
             Príloha č. 8: Položkový rozpočet - Ostatné práce HZS
             Príloha č. 9: Položkový rozpočet - Nosný materiál
             Príloha č. 10: Položkový rozpočet - Rekapitulácia 
             Príloha č. 11: Položkový rozpočet - Zemné práce 
             Príloha č. 12: Technická správa
 
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice", zverejnené dňa: 07. 08. 2019.                Prieskum trhu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                                                                                                                                      Príloha č. 1: Projektová dokumentácia                                                                                                                                                                      Príloha č. 2: Položkový rozpočet                                                                                                                                                                           Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Rusovce", zverejnené dňa: 19. 07. 2019.
  Prieskum trhu: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce
  Príloha č. 1: Položkový rozpočet
  Príloha č. 2: Pôdorys
  Príloha č. 3: Pôdorys - 1 n. p.
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Rusovce, nákup športového vybavenia", zverejnené dňa: 19. 07. 2019.
  Prieskum trhu: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce, nákup športového vybavenia
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v mestskej časti Bratislava-Rusovce", zverejnené dňa 05. 06. 2019 
  Prieskum trhu: Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zverejnené dňa 05. 06. 2019
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na stavebné práce "Oporný múr na futbalovom štadióne MFK Rusovce", zverejnené dňa: 20. 05. 2019 
  Prieskum trhu: Oporný múr 
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odvoz biologického odpadu", zverejnené dňa: 14. 03. 2019
  Prieskum trhu: Odvoz biologického odpadu 
2018 2017 2016 2015 2014