Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Sčítanie obyvateľstva

Od 1. februára 2023 je k dispozícií ďalší dátový výstup pod názvom "Moja obec", ktorý slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj návštevníkov  a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o našu mestskú časť. Výstup o MČ Bratislava-Rusovce zo sčítania 2021nájdete TU: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0105529494

Výsledok sčítaniia SOBD 2021 nájdete TU: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0105529494/OBOD PONDELKA 3. MÁJA ZAČÍNA ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, ale aj obyvateľov, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli alebo nestihli zúčastniť elektronického sčítania.
Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, potrvá teda 6 týždňov.

Asistované sčítané sa realizuje dvomi spôsobmi:

1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste
Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste sami alebo s pomocou stacionárneho asistenta.
KONTAKTNÉ MIESTO je vytvorené na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rusovce na Vývojovej 8, a to v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 12:00 hod. a v pondelok popoludní v čase od 13:30 do 17:00 hod.

2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky
Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.
Volať môžete na 0949 006 123 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.
Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Počas asistovaného sčítania dodržujte, prosím, hygienické opatrenia a zásadu rúško - odstup - ruky.

#SOBD2021 #RusovceSaRataju #BratislavaSaRata
 
 

15. 02. - 31. 03. 2021 NÁS ČAKÁ ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA  

 

Čaká nás ďalšia fáza celoeurópskeho sčítania domov, bytov a obyvateľov 2021, a to sčítanie obyvateľov, ktoré bude tak ako sčítanie domov a bytov plne elektronické. Tentokrát je však povinnosť sčítania sa na pleciach samotných obyvateľov Slovenska.

KEDY SA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA USKUTOČNÍ?

Elektronické sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. To znamená, že na elektronické sčítanie sa budeme mať k dispozícii šesť kalendárnych týždňov.

SČÍTANIE POMOCOU SČÍTACIEHO ASISTENTA

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Na miestnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

Na území mestskej časti budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), zavolá na mestskú časť alebo call centrum.

POZOR! Sčítanie pomocou sčítacieho asistenta sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie posúva na obdobie medzi 1. aprílom a 31. októbrom 2021. Ak máte možnosť, požiadajte svojich príbuzných alebo susedov, aby vás sčítali elektronicky do konca marca.


KTO MÁ POVINNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na našom území pobyt.  

 

MUSIA SA SČÍTANIA ZÚČASTNIŤ AJ NEPLNOLETÍ A NESPÔSOBILÍ NA PRÁVNE ÚKONY?

Áno. V takomto prípade vypĺňa údaje za neplnoletého alebo osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, jeho právny zástupca.

ČO ZNAMENÁ ROZHODUJÚCI OKAMIH SČÍTANIA?

Rozhodujúcim okamihom sčítania sa rozumie polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k tomuto dátumu.

AKÝM SPÔSOBOM BUDE SČÍTANIE PREBIEHAŤ?

Sčítanie bude prebiehať dvoma spôsobmi: samosčítaním alebo sčítaním pomocou sčítacieho asistenta.

SAMOSČÍTAŤ sa môžete sami alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet, a to prostredníctvom sčítacieho formulára na webovej stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

Bližšie informácie k sčítaniu obyvateľov 2021 nájdete tu: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie


Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/223/20210206)

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Najčastejšie otázky k sčítaniu obyvateľov a odpovede na nájdete tu: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Informačný leták, ktorý sa venuje rozdielnosti medzi občianstvom a národnosťou, materinskému jazyku a upozorňuje na hoaxy, nájdete tu: Informačný leták