Pondelok 8. 3. 2021
Dnes má meniny Alan, Alana

Klub dôchodcov

Kontakt: 
Klub dôchodcov 
MČ Bratislava-Rusovce 
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce 

Predsedkyňa Klubu dôchodcov: Marta Kováčiková, tel. 0949 643 900 

Členovia klubu dôchodcov sa stretávajú pravidelne každý utorok v čase od 14 hod. - 17 hod.  v priestoroch Kresťanskej ligy na Kovácsovej ulici č. 85 v Rusovciach. 
 
Ponuka klubu seniorov: www.staledobri.sk:
 
Polícia informuje seniorov


Seniori pozor na volajúcich podvodníkov

     Policajný zbor upozorňuje seniorov na narastajúcu trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť stávajú často obeťami podvodov.

Podvodníci:

  • dlhodobo a cielene telefonujú seniorom na ich pevné linky alebo mobilné telefóny ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, neter a pod.) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely
  • volajú viackrát za sebou, aby znemožnili seniorom overiť uvádzané skutočnosti
  • predstavujú sa tiež ako lekári, či zdravotné sestry
  • vymýšľajú si rôzne emotívne príbehy napr. pri nehode bolo ťažko zranené dieťa alebo tehotná žena, sú v ohrození života a potrebujú okamžite peniaze na operáciu a pod.
  • pre peniaze si k seniorom prichádzajú buď osobne alebo ich žiadajú, aby peniaze vkladali na konkrétne účty
  • seniorov žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať problémy so zákonom

Seniorov preto žiadame, aby v prípadoch podozrenia z podvodného konania ihneď kontaktovali Policajný zbor na telefónnom čísle 158.