Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Klub dôchodcov

Kontakt: 
Klub dôchodcov 
MČ Bratislava-Rusovce 
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce 

Predsedkyňa Klubu dôchodcov: Marta Kováčiková, tel. 0949 643 900 

Členovia klubu dôchodcov sa stretávajú pravidelne každý utorok v čase od 14 hod. - 17 hod.  v priestoroch Kresťanskej ligy na Kovácsovej ulici č. 85 v Rusovciach. 
 
Ponuka klubu seniorov: www.staledobri.sk
 
 

14. 02. 2023

Bezpečný internet

Internet je miesto, kde sa stretávajú ľudia z celého sveta. Sociálne siete neodmysliteľne patria k súčasnému životu, využívajú ich ľudia rôznych vekových kategórií. Hlavne medzi deťmi a mládežou sú populárne a trávia na nich takmer celý svoj voľný čas. Virtuálny svet je rovnako nebezpečný ako ten reálny. Z toho vyplýva, že ani v online priestore sa nemá komunikovať s cudzími ľuďmi, posielať im fotografie či videá, alebo s nimi zdieľať osobné údaje

 

Pri používaní internetu je dôležité myslieť na ochranu osobných údajov a súkromia

 • Chráňte si svoje osobné údaje, zvážte komu a aké údaje poskytnete.
 • Zvážte, aké fotografie a videá zverejníte.
 • Myslite na to, že obraz o sebe vo virtuálnom svete si vytvárate sami. Sami rozhodujete o tom, čo chcete, aby ostatní o vás vedeli.
 • Vyhýbajte sa internetovej komunikácií s neznámou osobou. Informácie o svojom súkromí si nechávajte pre seba.
 • Chráňte svoju emailovú adresu. Zvoľte si bezpečné heslo a nezverejňujte ho.
 • Myslite na práva druhého. Nezverejňujte informácie o iných bez ich súhlasu.
 • Osobná komunikácia musí byť vždy na prvom mieste, nemalo by ju nahradiť surfovanie na internete.

Nebezpečenstvá sociálnych sietí

 • Pri komunikácií s neznámymi osobami treba byť opatrný a netreba každému dôverovať.
 • Na sociálnych sieťach nezverejňujte o sebe príliš veľa informácií.
 • Nedávajte svoje osobné údaje ani neposielali fotografie – akákoľvek fotografia, video alebo iný obsah na internete ostáva. Akonáhle tento obsah odošleme, strácame nad ním kontrolu.
 • Všetko, čo uvediete na internete sa môže dostať k širokému okruhu ďalších neznámych osôb, ktoré môžu vaše osobné údaje zneužiť.
 • Zverejnené údaje a informácie môžu byť nástrojom na vydieranie, vyhrážanie, či nástrojom iného podvodného konania.
 • Problematické sú aj takzvané „statusy“, kde sa ľudia radi podelia s kamarátmi o rôzne aktuálne informácie. Najmä deti sa na sociálnych sieťach správajú nezodpovedne. Sú o sebe schopné prezradiť všetko a neuvedomujú si s tým súvisiace možné riziko. To často zneužívajú páchatelia, ktorí si pod falošnou identitou hľadajú mladých kamarátov. Falošnú identitu často využívajú aj pedofili, ktorí sa vydávajú za rovesníkov svojej obete, a tak si získajú dôveru naivných detí. 

 

Ak je vám komunikácia na sociálnej sieti nepríjemná, ukončite ju. Ak vás niekto na internete zastrašuje, posiela nenávistné správy nebojte sa vyhľadať pomoc, zdôverte sa napr. rodičovi, učiteľovi, kamarátovi a pod., prípadne zavolajte na linku detskej istoty 116 111, či políciu na telefónne číslo 158.


Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu boli v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V realizované preventívne aktivity na tému Bezpečný internet pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.


05. 08. 2022

Kriminalita páchaná na senioroch stúpa, seniori prichádzajú o svoje celoživotné úspory

 

Počty prípadov, keď sa seniori stávajú obeťami podvodov, stále narastajú. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Bratislave V  upozorňuje občanov najmä seniorov, že v poslednej dobe boli zaznamenané nové spôsoby telefonických podvodov najmä na osobách vyššieho veku. Podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory, cennosti a šperky kontaktujú seniorov telefonicky niekoľkokrát za sebou, a to vo veľmi krátkych intervaloch, aby znemožnili preverenie uvádzaných skutočností.

Cieľom týchto podvodných volaní je získať a vylákať od Vás Vaše celoživotné úspory! Podvodníci sa môžu vydávať za poštárov, policajtov, plynárov, zdravotníkov, predavačov, známych či príbuzných a od starších ľudí si pod rôznymi zámienkami pýtajú tisíce eur.

 

Známe sú najmä tieto spôsoby podvodného konania:

 

 • Podvodník sa v telefonickom rozhovore najskôr predstaví ako zamestnanec pošty a opýta sa seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť, aby mu mohol vrátiť preplatok alebo mu uvedie, že mu doručí balík, aby si pripravil peniaze na zaplatenie.
 • Podvodník sa predstaví ako pracovník banky a tvrdí, že seniorovi z banky niekto neoprávnene previedol peniaze z účtu. Na ich vrátenie požiada seniora o poskytnutie údajov jeho bankomatovej karty.
 • Podvodník sa predstaví ako policajt a upozorní seniora, že má informáciu o tom, že ho idú práve teraz vykradnúť alebo povie seniorovi, že je v nebezpečenstve a polícia ho spolu s jeho majetkom chce chrániť, preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a šperky dať do tašky a následne vyhodiť von z okna alebo ich má nechať zavesené na konári.
 • Podvodníci naďalej využívajú legendu, v ktorej sa seniorom predstavujú ako príbuzní a známi alebo ako lekári. Následne im oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a potrebuje peniaze na úhradu škody, resp. peniaze pre poškodených, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícií.
 • Prípadne sa chcú dostať do príbytku obete ako falošní pracovníci pošty, elektrární, plynární či vodární, ktorí prišli vrátiť preplatok alebo inkasovať nedoplatok, alebo ako obchodníci, ktorí im chcú niečo predať.

 

Tieto prípady sa vyznačujú viacerými spoločnými znakmi:

 • páchateľ využije dôverčivosť seniora,
 • dochádza k nim využitím telefonického kontaktu alebo sa chcú dostať do príbytku obete,
 • páchateľ uvedie seniora do omylu využitím rôznych vymyslených legiend,
 • senior prichádza o svoje celoživotné úspory ich prevodom na bankový účet podvodníka alebo vhodením finančnej hotovosti a cenností z okna.

 

Seniori môžu byť pre podvodníkov ľahkou obeťou. Majú tiež potrebu uschovávať si cenné veci a peniaze doma, kde ich majú pod dohľadom, pretože zvyčajne nedôverujú inštitúciám.

 

Polícia apeluje najmä na starších občanov, aby v prípade podozrenia na podvod, telefonický hovor čo najskôr ukončili a neposkytovali bližšie informácie o rodine, financiách ani iné citlivé údaje, ktoré by podvodníci mohli zneužiť.

 

Informácie je potrebné vždy preverovať a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.


 
 

PonukA pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov pre rok 2022
 

Nepracujúci dôchodcovia majú možnosť zúčastniť sa rekreačných pobytov s príspevkom štátu za zvýhodnené ceny.

 

Nárok na štátnu dotáciu má poberateľ:
 

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku alebo
 • výsluhového dôchodku, 

ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe.

 

Viac informácií získate v priloženom letáku:
  


 

           Polícia informuje seniorov
 

             Pozor na zlodejov počas letných mesiacov

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. Počas letných mesiacoch si treba dávať pozor hlavne na zlodejov i tzv. „vreckárov“, ktorí využívajú nepozornosť obetí na páchanie trestnej činnosti.

 

Polícia v tejto súvislosti odporúča:

 

 • vyhýbajte sa tmavým, neupraveným a neosvetleným miestam, odľahlým uličkám,
 • venujte zvýšenú pozornosť svojej taške, kabelke vo verejných dopravných prostriedkoch, nákupných centrách a trhoviskách,
 • kabelku noste blízko tela, nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky,
 • kabelku alebo tašku neodkladajte do nákupného vozíka (majte ju stále pri sebe),
 • nenechávajte kabelku alebo tašku v obchodoch na policiach ani v nákupných vozíkoch, nenechávajte ich bez dozoru ani v čakárni u lekára, v reštaurácií, či na úrade,
 • nenoste pri sebe veľký obnos peňazí, uprednostnite platbu platobnou kartou,
 • platobnú kartu a PIN kód si nikdy nezapisujte na platobnú kartu a nenoste spolu na jednom mieste,
 • v prípade odcudzenia platobnej karty, bezodkladne kontaktujte banku a požiadajte o zablokovanie karty,
 • pri výbere peňazí z bankomatu si chráňte svoje súkromie, dávajte pozor či vás niekto nesleduje,
 • ak by došlo k prepadnutiu zvážte zanechanie svojich osobných vecí páchateľovi je predpoklad, že je fyzicky zdatný - majte na pamäti, že najdôležitejšia je ochrana vášho života a zdravia,
 • pred opustením motorového vozidla skontrolujte, či je vozidlo uzamknuté, zavrite na vozidle všetky okná a nezabudnite ak máte so sebou svojho domáceho miláčika (zvieratko),
 • pri každom opustení vozidla nenechávajte kabelku, doklady mobil, peniaze, GPS zariadenia, autorádio a iné cenné veci na viditeľných miestach: „AUTO NIE JE VÝKLAD“!

 

Ak zistíte, že ste sa stali obeťou zlodeja, prípadne ak spozorujete podozrivú osobu okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.


         
Seniori pozor na podvodníkov

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V eviduje prípady podvodných telefonátov, v dôsledku ktorých podvodníci pripravili dôverčivých seniorov o finančné úspory. Podvodníci s využitím rôznych legiend a emotívnych príbehov oslovujú dôverčivé osoby a zameriavajú sa prevažne na osoby vyššieho veku.

 

Neznámy páchateľ kontaktoval prostredníctvom pevnej linky poškodenú (77 rokov). V telefóne sa predstavil menom totožným s menom jej synovca, poškodenú oslovoval jej krstným menom a vedel o nej, že má jedného brata. Poškodená v presvedčení, že ide o jej blízku osobu (synovca) s páchateľom  telefonicky komunikovala pričom počas telefonátu od nej súrne žiadal požičať vyššiu finančnú hotovosť s tým, že potrebuje doplatiť 9.500,- € za auto, ktoré mal objednané. Sumu bolo potrebné doplatiť v daný deň inak príde o svoje peniaze. Poškodená po týchto jeho informáciách usúdila, že mu môže veriť, tak sa rozhodla, že mu peniaze požičia. Poškodená poslala finančnú hotovosť na  bankový účet o čom páchateľa telefonicky kontaktovala. Dohodli sa, že jej finančné prostriedky nasledujúci deň osobne vráti. Poškodená na ďalší deň kontaktovala telefonicky skutočného synovca a ten jej uviedol, že od nej žiadnu finančnú hotovosť neprijal ani o ňu nežiadal vtedy poškodená zistila, že bola uvedená do omylu. Nezistený páchateľ spôsobil poškodenej škodu vo výške 9.500,- €.  

 

Polícia v súvislosti s podvodnými konaniami upozorňuje občanov najmä seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať finančné úspory.

 

Policajný zbor odporúča riadiť sa nasledovnými radami:

 • nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za vášho príbuzného, lekára, či inú osobu a žiada od vás peniaze na rôzne účely!
 • ak sa volajúci vydáva za vášho príbuzného alebo volá v jeho mene obratom si u príbuzných overte informácie, ktoré vám uviedol v telefóne!
 • ihneď volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým dôverujete a povedzte im, aký ste mali telefonát, poraďte sa s nimi!
 • neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte príbehu, ktorý vám do telefónu rozpráva!
 • nezasielajte peniaze na konkrétne účty v banke, ktoré vám oznámi neznáma osoba pri telefonickom kontakte, aj keď sa dôveryhodne predstaví a tvrdí, že ide o záchranu vášho príbuzného Neverte týmto tvrdeniam! Obratom kontaktujte svojich príbuzných a overte si uvádzané skutočnosti.

 

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.

 

 

 


 

 

Seniori buďte opatrní – podvodníci zneužívajú ochorenie COVID-19

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V upozorňuje verejnosť a najmä seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať finančné úspory. Podvodníci vás môžu osloviť s ponukou okamžitej pomoci pri predchádzaní alebo liečbe ochorenia COVID-19.

 

Seniori dávajte si pozor, keď vás:

 • kontaktuje niekto cudzí telefonicky, osobne, či elektronicky s ponukou predaja ochranných prostriedkov (napr. rúšok, dezinfekčných prostriedkov, rukavíc) a liekov na podporu imunity alebo liečbu ochorenia COVID-19,
 • kontaktuje niekto cudzí a žiada zaslať peniaze za očkovaciu vakcínu pre vášho príbuzného infikovaného koronavírusom,
 • kontaktuje niekto cudzí ohľadom prebiehajúceho očkovania proti ochoreniu COVID-19 a žiada peniaze za očkovaciu vakcínu,
 • kontaktuje niekto cudzí s ponukou akejkoľvek pomoci na zmiernenie nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Policajný zbor odporúča riadiť sa nasledovnými radami

 • Nezasielajte peniaze na konkrétne účty v banke, ktoré vám oznámi neznáma osoba pri telefonickom kontakte, aj keď sa dôveryhodne predstaví a tvrdí, že ide o záchranu vášho príbuzného Neverte týmto tvrdeniam! Obratom kontaktujte svojich príbuzných a overte si uvádzané skutočnosti.
 • Nereagujte na ponuku predaja akýchkoľvek ochranných pomôcok alebo liekov, či očkovacích vakcín proti ochoreniu COVID-19. Môže ísť o podvodníkov, ktorí sa od vás snažia vylákať financie.
 • Nevpúšťajte do svojich príbytkov cudzie osoby, ktoré vás nečakane navštívili, alebo vám ponúkajú pomoc. Môžu vás okradnúť.

 

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.
 
Seniori pozor na volajúcich podvodníkov

     Policajný zbor upozorňuje seniorov na narastajúcu trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť stávajú často obeťami podvodov.

Podvodníci:

 • dlhodobo a cielene telefonujú seniorom na ich pevné linky alebo mobilné telefóny ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, neter a pod.) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely
 • volajú viackrát za sebou, aby znemožnili seniorom overiť uvádzané skutočnosti
 • predstavujú sa tiež ako lekári, či zdravotné sestry
 • vymýšľajú si rôzne emotívne príbehy napr. pri nehode bolo ťažko zranené dieťa alebo tehotná žena, sú v ohrození života a potrebujú okamžite peniaze na operáciu a pod.
 • pre peniaze si k seniorom prichádzajú buď osobne alebo ich žiadajú, aby peniaze vkladali na konkrétne účty
 • seniorov žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať problémy so zákonom

Seniorov preto žiadame, aby v prípadoch podozrenia z podvodného konania ihneď kontaktovali Policajný zbor na telefónnom čísle 158.