Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Castellum 2020

Nový verejný priestor v Rusovciach, ktorý vznikne na mieste dnešného zdravotného strediska


Castellum 2020 je projekt využitia lokality situovanej južne od historického centra Rusoviec, známej pod názvom Castellum, v ktorej sa nachádza aj súčasné zdravotné stredisko. Jedná sa o územie od zdravotného strediska až po Balkánsku ulicu (viď obrázok). Toto územie je určené na rozvoj územným plánom a zároveň chceme, aby slúžilo všetkým. Zámerom projektu je vznik verejného priestoru rozšíreného centra Rusoviec, rozvoj občianskej vybavenosti, vybudovanie nového, modernejšieho zdravotného strediska a rezidenčná výstavba.

Prečo sa má toto územie rozvíjať?

 

V roku 2010 prebehla urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie tohto územia spolu s územím, na ktorom stojí Dom záhradkárov. Následne sa s územím nič nedialo kvôli nevysporiadaným pozemkom, ale toto obmedzenie už dnes neplatí. 

Výsledky pôvodnej súťaže dnes už nie je možné použiť, nakoľko viaceré limity územia sú dnes iné, ako v minulosti (nový platný územný plán zóny zásadne zmenil regulatívy jednej tretiny pôvodne riešeného územia, platia tiež nové technické normy). Chránený je aj Dom záhradkárov, pričom sa pôvodne počítalo s jeho zbúraním. 

Dnes zároveň musíme podrobnejšie určiť podmienky pre verejný priestor s ohľadom na dopady zmeny klímy (adaptácia na vysoké teploty, ale aj prívalové zrážky). 

Proces

Aby budúci priestor čo najlepšie zohľadňoval potreby Rusovčanov, prvou fázou projektu je občianska participácia, ktorej cieľom je zmapovanie potrieb, ale aj námetov občanov pre budúci verejný priestor, občiansku vybavenosť aj nové zdravotné stredisko. Do konca roku 2019 je v rámci participácie možné zapojiť sa do projektu vyplnením ankety

Podnety z občianskej participácie budú následne pretavené do zadania novej súťaže na riešenie tohto územia.