Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

RUSEKO

Ruseko, miestny podnik je príspevková organizácia zriadená Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Rusovce.   
V súčasnosti má deväť pracovníkov. Hlavnou náplňou miestneho podniku sú verejno-prospešné práce, udržovanie čistoty v MČ, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie stojiska kontajnerov  a iné.

RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
851 10  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
Telefón: + 421 2  68 20 70 22
               + 421 2  68 20 70 29
               + 421 904 129 355 
E-mail: ruseko@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 17, 1. poschodie

Kontaktná osoba: Juraj Glazer-Opitz, Klaudia Bocková
*********************************************************************************************************************************************

STOJISKO KONTAJNEROV V MČ BRATISLAVA-RUSOVCE

Adresa: Vývojová ul. (za koľajnicami), Bratislava-Rusovce 

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
851 10  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
Telefón: + 421 2  68 20 70 22
               + 421 2  68 20 70 29
               + 421 904 129 355 
E-mail: ruseko@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 17, 1. poschodie

Kontaktná osoba:
Juraj Glazer-Opitz


 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV V MČ BRATISLAVA-RUSOVCE


OTVÁRACIE HODINY:

DECEMBER - FEBRUÁR:

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

13.00 - 17.00

MAREC - APRÍL:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

13.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER:

 utorok: 

 16.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 16.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

13.00 - 18.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

13.00 - 17.00

 

NA STOJISKU KONTAJNEROV JE MOŽNOSŤ USKLADŇOVAŤ:

 
 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

 • Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.