Piatok 9. 6. 2023
Dnes má meniny Stanislava

RUSEKO

 

Oznam

MČ Bratislava-Rusovce pre svojich občanov zavádza možnosť likvidovať použité rastlinné oleje a tuky

Nová služba, ktorá bude slúžiť všetkým Rusovčanom umožní zbaviť sa pohodlne a bezplatne domáceho použitého oleja a tukov. Na stojisku kontajnerov na Vývojovej ulici v Rusovciach budú umiestnené celkovo tri zberné nádoby o objeme 120L, slúžiace práve na tento účel. V rámci otváracích hodín môže každý obyvateľ našej mestskej časti doniesť a odovzdať tento odpad a tým osobne napomôcť jeho správnej likvidácii. S prevádzkou služby sa začalo od mesiaca január 2018. 


Ruseko, miestny podnik 

Ruseko, miestny podnik je príspevková organizácia zriadená Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Rusovce.   
V súčasnosti má desať pracovníkov. Hlavnou náplňou miestneho podniku sú verejno-prospešné práce, udržovanie čistoty v MČ, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie stojiska kontajnerov  a iné.


*********************************************************************************************************************************************

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK STOJISKA KONTAJNEROV MČ BRATISLAVA-RUSOVCE:

Prevádzkovateľ: 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
85110  Bratislava-Rusovce
IČO:  31780181 
telefón: + 421-2-68 20 70 22
fax: + 421-2-68 20 70 22
e-mail: straka@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 17, 1. poschodie

Riaditeľ m. p. Ruseko: Ing. Branislav Straka


Otváracie hodiny: 
V mesiacoch december, január a február je stojisko otvorené v sobotu:  od 9.00 - 12.00   15.00 - 18.00 hod.

MAREC - APRÍL :

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00    

15.00 - 18.00

MÁJ - SEPTEMBER :

 utorok: 

 16.00 - 20.00

 

 štvrtok: 

 16.00– 20.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 20.00

OKTÓBER - NOVEMBER:

 utorok: 

 15.00 - 18.00

 

 štvrtok: 

 15.00 - 18.00

 

 sobota: 

 09.00 - 12.00

15.00 - 18.00

 

NA STOJISKU KONTAJNEROV  JE MOŽNOSŤ USKLADŇOVAŤ:

 • Biologický odpad -  kríky, ťahavá zeleň a lístie v 5 m3 lodičkových kontajneroch.
   
 • Číre sklo - fľaše, zaváraninové poháre a tabuľové sklo.
   
 • Stavebný odpad - tehly, betón a obkladačky v 7 m3 lodičkovom kontajneri
  (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Podlahoviny, koberce, postele, rôzne objemné a veľkorozmerné odpady z tvrdených plastov - stoly, stoličky a objemné sadrokartóny a polystyrény (možnosť uloženia max. 200 kg/osoba/rok).

 • Konáre, haľuzoviny a drevený nábytok, ktorý neskôr drvíme.

 • Kuchynské separované použité potravinárske oleje. Občanom odporúčame priniesť oleje v plastových - uzatvorených nádobách. 

 • Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad a poučí občana o potrebe rozobratia prípadne rozsekania nadmerne veľkého odpadu a pod. 

 • Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. 

Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom - nepodnikateľom v  MČ Bratislava-Rusovce,  preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce.   


Ing. Branislav Straka
riaditeľ m. p. Ruseko