Pondelok 8. 3. 2021
Dnes má meniny Alan, Alana

Miestna knižnica

Adresa prevádzky:
Miestna knižnica (budova zdravotného strediska)
Balkánska 53
851 10 Bratislava-Rusovce
Tel. 0948/092 124

Korešpondenčná adresa:
MÚ MČ Bratislava-Rusovce 
Miestna knižnica
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce  
 
OZNAM 
 

Z dôvodu nástupu druhej vlny pandémie – rozšírenia ochorenia COVID-19 a berúc do úvahy odporúčania Slovenskej národnej knižnice vo vzťahu k miestnym knižniciam, sa mestská časť rozhodla ponechať miestnu knižnicu na Balkánskej ulici zatvorenú.

Medzičasom budeme pokračovať v prípravných prácach na jej znovuotvorení. Po vymaľovaní a technických úpravách, ktoré sme zrealizovali počas dobrovoľníckej akcie Naše mesto 2020 v septembri, nás čaká jej vybavenie novým knižničným systémom Proflib, čím sa významne urýchli katalogizácia a retrokatalogizácia fondu knižnice.

Zároveň sa môžete tešiť na vyše tristo nových knižných titulov z oblasti detskej literatúry, beletrie pre mládež a seniorov, ktoré zakúpime vďaka grantu, ktorý sme získali.

 


 
 


Miestna knižnica

Otváracie hodiny

 

Pondelok a Štvrtok: (od 10. 03. 2020 ZATVORENÁ!)

15:00 hod.– 18:00 hod.