Štvrtok 25. 7. 2024
Dnes má meniny Jakub, Timur

Civilná ochrana a krízové riadenie

Kontakt:
Ing. Oľga Stuparinová
telefón: + 421-2-68 20 70 31
e-mail: správamajetku@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 18, 1. poschodie

 

  • spolupráca s odborne spôsobilou osobou na výkon kompetencií na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie               
  • plnenie úloh stanovených odborom krízového riadenia Okresného úradu Bratislava a Ministerstvom hospodárstva SR              
  • spolupráca s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, s Policajným zborom SR, s novozriadeným oddelením obrany štátu v rámci Okresného úradu v Bratislave a orgánmi a organizáciami na území mestskej časti


Čo robiť v prípade nezvestnej osoby