Piatok 25. 6. 2021
Dnes má meniny Olívia, Tadeáš

Jednota dôchodcov


Kontakt: 
Jednota dôchodcov Slovenska - miestna organizácia Rusovce
Kovácsova  339/82
851 10 Bratislava-Rusovce 

Predsedkyňa Jednoty dôchodcov Slovenska: Magdaléna Šišková  

Ponuka klubu seniorov: www.staledobri.sk:
 
 
 

           Polícia informuje seniorov

 

Seniori buďte opatrní – podvodníci zneužívajú ochorenie COVID-19

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V upozorňuje verejnosť a najmä seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať finančné úspory. Podvodníci vás môžu osloviť s ponukou okamžitej pomoci pri predchádzaní alebo liečbe ochorenia COVID-19.

 

Seniori dávajte si pozor, keď vás:

 • kontaktuje niekto cudzí telefonicky, osobne, či elektronicky s ponukou predaja ochranných prostriedkov (napr. rúšok, dezinfekčných prostriedkov, rukavíc) a liekov na podporu imunity alebo liečbu ochorenia COVID-19,
 • kontaktuje niekto cudzí a žiada zaslať peniaze za očkovaciu vakcínu pre vášho príbuzného infikovaného koronavírusom,
 • kontaktuje niekto cudzí ohľadom prebiehajúceho očkovania proti ochoreniu COVID-19 a žiada peniaze za očkovaciu vakcínu,
 • kontaktuje niekto cudzí s ponukou akejkoľvek pomoci na zmiernenie nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Policajný zbor odporúča riadiť sa nasledovnými radami

 • Nezasielajte peniaze na konkrétne účty v banke, ktoré vám oznámi neznáma osoba pri telefonickom kontakte, aj keď sa dôveryhodne predstaví a tvrdí, že ide o záchranu vášho príbuzného Neverte týmto tvrdeniam! Obratom kontaktujte svojich príbuzných a overte si uvádzané skutočnosti.
 • Nereagujte na ponuku predaja akýchkoľvek ochranných pomôcok alebo liekov, či očkovacích vakcín proti ochoreniu COVID-19. Môže ísť o podvodníkov, ktorí sa od vás snažia vylákať financie.
 • Nevpúšťajte do svojich príbytkov cudzie osoby, ktoré vás nečakane navštívili, alebo vám ponúkajú pomoc. Môžu vás okradnúť.

 

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie bezodkladne kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.
 Seniori pozor na volajúcich podvodníkov

     Policajný zbor upozorňuje seniorov na narastajúcu trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť stávajú často obeťami podvodov.

Podvodníci:

 • dlhodobo a cielene telefonujú seniorom na ich pevné linky alebo mobilné telefóny ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn, brat, neter a pod.) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely
 • volajú viackrát za sebou, aby znemožnili seniorom overiť uvádzané skutočnosti
 • predstavujú sa tiež ako lekári, či zdravotné sestry
 • vymýšľajú si rôzne emotívne príbehy napr. pri nehode bolo ťažko zranené dieťa alebo tehotná žena, sú v ohrození života a potrebujú okamžite peniaze na operáciu a pod.
 • pre peniaze si k seniorom prichádzajú buď osobne alebo ich žiadajú, aby peniaze vkladali na konkrétne účty
 • seniorov žiadajú, aby nikoho nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali, lebo ich príbuzný bude mať problémy so zákonom

Seniorov preto žiadame, aby v prípadoch podozrenia z podvodného konania ihneď kontaktovali Policajný zbor na telefónnom čísle 158.