Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
17.5.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby č. UKSP-288-TX1/2024-Tn zo dňa 15.05.2024; Stavba: „PONTEO II“ – prístavba k budove súp. č. 1174, na pozemkoch register C parc. č. 1287/476, 1287/477, 1287/524, 1287/509 v k. ú. Rusovce

16.5.2024 Mgr. Jana Virličková, súdny exekútor; Dražobná vyhláška č. 368EX 176/23
16.5.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Katarína Ružicová
16.5.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Adam Ružica
16.5.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Sandra Ružicová
14.5.2024 Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla značky Peugeot 206 SW, modrá metalíza, ktoré je odstavené pred budovou železničnej stanice Rusovce.
29.4.2024 Oznámenie o začatí prác a vstupe na pozemok¬_BA_G1_Rusovce, zakabelizovanie V144, VNK, NNK. Dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce, I. poschodie, kancelária č. 8.
26.4.2024 Ministerstvo dopravy SR; Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 15533/2024/SCDPK/38311 zo dňa 26. 4. 2024 na stavbu: "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
25.4.2024 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rusovce 2023 - 2032"
23.4.2024 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Povolenie č. MÚ/R-1608/2024/Mi na zriadenie vjazdu z komunikácie Colnícka ulica.