Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
5.4.2024 Rozhodnutie MÚ/R 1356/2024 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka; ulica Irkutská (po pravej strane RD č. 26/A), Rusovce; v čase od 06. 04. 2024 do 10. 04. 2024; dôvod rozkopávky: vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
5.4.2024 Informácia o začatí správneho konania na výrub 1 ks dreviny orech rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 175 v k. ú. Rusovce z dôvodu vyschnutia a zlého zdravotného stavu. Žiadatelia: Tomáš Žáček a Ing. Taťjana Žáčková.

4.4.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Predĺženie platnosti ÚR na líniovú stavbu - INS FTTH BA Rusovce; č. UKSP/UR/101/2024-Da-2-predĺž.

3.4.2024 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania č. 09883/2024/SCDPK/29912; stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka sever zo dňa 2. 4. 2024
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Michal Medveď
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Vladimír Bradáč
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - František Horváth
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Urban
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pekane s. r. o.
26.3.2024 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle §9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Michal Svetko a manželka Diana Svetková