Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

15.7.2024

Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii všeobecného lekára - júl 2024


Na základe oznámenia MUDr. PharmDr. Evelin Karim Aziz vás informujeme, že v dňoch 18 - 26. 7. 2024 bude ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Rusovciach  z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

viac >>
11.7.2024

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov


Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta SR Bratislavy, a to od 12. júla 2024 od 9:00 do odvolania.

viac >>
2.7.2024

Zapojte sa do súťaže o najkrajšiu predzáhradku


Mestská časť Bratislava-Rusovce vyhlásila súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Do 31. augusta 2024 nám môžete zasielať vaše fotografie predzáhradky, upraveného okolia rodinného alebo bytového domu. Komisia vymenovaná starostom následne vyhodnotí tri najkrajšie predzáhradky, ktorých majitelia obdržia zaujímavé vecné ceny.

viac >>

Zoznam dÔležitých telefónnych čísiel:

tiesňové volania

Integrovaný záchranný systém
 
Hasičská a záchranná služba
 
Záchranná zdravotnícka služba
 
Polícia
 
Mestská polícia
 
Obvodné oddelenie PZ Rusovce

havarijná služba

VODA
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 
ELEKTRINA
ZSE Energia, a.s.
 
PLYN
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 
Porucha verejného osvetlenia