Piatok 25. 6. 2021
Dnes má meniny Olívia, Tadeáš

Miestny úrad

 

Sídlo miestneho úradu:
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava-Rusovce 
IČO: 00304611
DIČ: 2020910870

Rozbaliť kontakty

Podateľňa

Kontakt: 
Darina Jenčíková

telefón: + 421-2-68 20 70 32 
e-mail: podatelna@bratislava-rusovce.sk
prízemie MÚ

 

MIESTNY ÚRAD JE ZATVORENÝ AŽ DO UKONČENIA LOCKDOWNU

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce je vzhľadom na predĺžený zákaz vychádzanie zatvorený až do odvolania. Rovnako je do odvolania zatvorený aj zberný dvor na Vývojovej ulici. Miestny úrad kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Ako podateľňa slúži schránka pri vstupe do budovy miestneho úradu. Osobne vybavujeme výlučne agendu narodení, úmrtí a svadieb, a to občanom vopred objednaným telefonicky na tel. č.: 02/6820 7027. Ďakujeme za pochopenie.


 

Kontakty na referentov a jednotlivé oddelenia nájdte tu: https://www.bratislava-rusovce.sk/kontakty-na-vsetky-oddelenia

Otváracie hodiny podateľne miestneho úradu 
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  


 

Úprava stránkových hodín na stavebnom úrade 

Individuálne stretnutia na miestnom úrade je potrebné dohodnúť vopred
telefonicky alebo elektronicky!

 

Stránkové hodiny - stavebný úrad 
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00


 

Organizačná štruktúra 

     
Starostka
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 
Sekretariát starostu 
Zuzana Červenáková 
 
m.p. Ruseko 
Ing. Branislav Straka 
Katarína Strapcová 
Prednostka MÚ 
Mgr. Martina Zuberská 
Miestny kontrolór
Ing. Vladimír Mráz 
Podateľňa 
Osvedčovanie podpisov a listín 

Darina Jenčíková
Oddelenie životného prostredia
Územnoplánovacia informácia 
Drobné stavby 

Ing. Alexandra Mikolová
Rozvoj MČ 
Rozkopávky a zaujatie verejného priestranstva 

Ing. Alexander Kitanovič
Pokladňa 
Miestne dane a poplatky

Jana Hlušeková
Matrika
Ohlasovňa pobytu 
Osvedčovanie podpisov a listín
Rybársky lístok
Samostatne hospodáriaci roľník 

Mgr. Veronika Kollárová

Prenájom nebytových priestorov
Byty

Janette Kubicová
Oddelenie sociálnych vecí
Oddelenie kultúry 

Súpisné a orientačné čísla
Mária Jajcajová
Personálne a fakturačné oddelenie
Ing. Petronela Kováčová
Ing. Stanislava Meggyesi

Správa hnuteľného majetku
Ing. Petronela Kováčová


Finančné oddelenie 
Ing. Pavol Holúbek 
 
Cezhraničná spolupráca 
Projekty

Mgr. Judita Trnovcová
 
Správa nehnuteľného majetku 
Civilná obrana

Ing. Oľga Stuparinová 
 
Školstvo
Mgr. Judita Trnovcová
Spoločný stavebný úrad
Ing. Iveta Trnková
 
Spoločný stavebný úrad
Ing. Jarmila Križanová
 
Spoločný stavebný úrad
Ing. Jana Gogová