Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Kontakty na všetky oddelenia

Sídlo miestneho úradu:                                                                                                                                                           ► Späť na Miestny úrad
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová ulica č. 8
851 10 Bratislava-Rusovce

IČO: 00304611
DIČ: 2020910870

Telefón: + 421-2-68 20 70 11 ústredňa
Fax : + 421-2-68 20 70 13
 


 

Úradné hodiny
 

Kontakty: 

Oddelenie

Meno

Tel. číslo

E -mail

 

Starosta

 

Radovan Jenčík 

 

68207016


starosta@bratislava-rusovce.sk

Sekretariát starostu

Zuzana Červenáková

68207016

cervenakova@bratislava-rusovce.sk

Prednosta

Mgr. Roman Lukáč

68207029

prednosta@bratislava-rusovce.sk

Finančné oddelenie

Ing. Pavol Holúbek

68207023

holubek@bratislava-rusovce.sk

Podateľňa

Mária Jajcajová

68207032

podatelna@bratislava-rusovce.sk

Správa majetku

Ing. Oľga Stuparinová

68207031

spravamajetku@bratislava-rusovce.sk                 

Životné prostredie 
a drobné stavby

Ing. Alexandra Mikolová

68207030

mikolova@bratislava-rusovce.sk
 

Rozvoj MČ

Ing. Alexander Kitanovič

68207035

kitanovic@bratislava-rusovce.sk

Miestne dane a poplatky

Jana Hlušeková

68207028

hlusekova@bratislava-rusovce.sk

Matrika, ohlasovňa pobytov,
register obyvateľstva,
overovanie podpisov a listín

Darina Jenčíková

68207027

jencikova@bratislava-rusovce.sk
 

Byty, školstvo 

Janette Kubicová

68207031

kubicova@bratislava-rusovce.sk

Odd. soc. vecí, súpisné čísla

Mária Jajcajová

68207012

jajcajova@bratislava-rusovce.sk

Mzdy a personálne oddelenieMzdy a personálne oddelenieFakturačné oddelenie Ing. Petronela Kováčová 68207024

fakturacne@bratislava-rusovce.sk

Spoločný stavebný úrad

Ing. Jarmila Križanová

68207018

krizanova@bratislava-rusovce.sk

Spoločný stavebný úrad

Ing. Iveta Trnková 

68207033

trnkova@bratislava-rusovce.sk

Spoločný stavebný úrad

Eva Daňová

68207019

danova@bratislava-rusovce.sk
 

Kontrolór

Ing. Pavel Škodler

 

kontrolor@bratislava-rusovce.sk 
Cezhraničná spolupráca, kultúra, projekty Lucia Andrisová 68207026

andrisova@bratislava-rusovce.sk

Územné plánovanie Ing. arch. Beáta Árvayová 68207025 arvayova@bratislava-rusovce.sk 

Ruseko - štatutár 

Mgr. Roman Lukáč

68207029

prednosta@bratislava-rusovce.sk

Ruseko

Klaudia Bocková

68207022

bockova@bratislava-rusovce.sk

Ruseko  Juraj Glazer-Opitz 0904/129 355 glazer@bratislava-rusovce.sk