Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Finančná a podnikateľská komisia

Náplň komisie: 

a) tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti záväzných dokumentov mestskej časti;

b) tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových finančných dotácií občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako podklad pre rozhodovanie v jednotlivých odborných komisiách;

c) podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym záležitostiam (hospodárenie a nakladanie s majetkom mestskej časti);

d) spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov mestskej časti v nadväznosti na plánované investičné aktivity;

e) sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní jednotlivých odborných komisií pre tvorbu rozpočtu mestskej časti a ich vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbu rozpočtu;

f) stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému účtu a iným dokumentom ekonomického charakteru;

g) návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do vyhlásených výziev jednotlivých rezortov pri získaní externých finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti

Predseda: 
Ing. Róbert Kalmár 
e-mail: robo.kalmar@gmail.com 

Tajomník:
Ing. Pavol Holúbek  
e-mail: holubek@bratislava-rusovce.sk 
telefón: 02/68207023

Členovia:
Ing. Vladimír Lakatoš
Ing. Peter Oravec
PhDr. Monika Nogellová
Doc. Ing. Anna Harumová, PhD.

Pozvánka:
Pozvánka na zasadnutie FPK - 12. 09. 2022
 

Archív zápisníc: 
Zápisnica zo dňa 12. 09. 2022
Zápisnica zo dňa 16. 06. 2022
Zápisnica zo dňa 11. 04. 2022
Zápisnica zo dňa 14. 02. 2022
Zápisnica zo dňa 13. 12. 2021
Zápisnica zo dňa 23. 11. 2021
Zápisnica zo dňa 20. 09. 2021
Zápisnica zo dňa 12. 08. 2021
Zápisnica zo dňa 21. 06. 2021
Zápisnica zo dňa 10. 05. 2021
Zápisnica zo dňa 08. 03. 2021
Zápisnica zo dňa 14. 12. 2020
Zápisnica zo dňa 23. 11. 2020
Zápisnica zo dňa 26. 10. 2020
Zápisnica zo dňa 07. 09. 2020
Zápisnica zo dňa 22. 06. 2020
Zápisnica zo dňa 04. 05. 2020
Zápisnica zo dňa 24. 02. 2020
Zápisnica zo dňa 22. 01. 2020
Zápisnica zo dňa 16. 12. 2019
Zápisnica zo dňa 11. 11. 2019
Zápisnica zo dňa 07. 10. 2019
Zápisnica zo dňa 02. 09. 2019
Zápisnica zo dňa 24. 06. 2019
Zápisnica zo dňa 20. 05. 2019
Zápisnica zo dňa 15. 04. 2019
Zápisnica zo dňa 24. 09. 2018
Zápisnica zo dňa 30. 07. 2018
Zápisnica zo dňa 25. 06. 2018
Zápisnica zo dňa 22. 05. 2018

Zápisnica zo dňa 03. 04. 2018
Zápisnica zo dňa 13. 03. 2018
Zápisnica zo dňa 13. 02. 2018
Zápisnica zo dňa 18. 12. 2017
Zápisnica zo dňa 07. 11. 2017
Zápisnica zo dňa 19. 09. 2017
Zápisnica zo dňa 25. 07. 2017
Zápisnica zo dňa 27. 06. 2017
Zápisnica zo dňa 04. 04. 2017
Zápisnica zo dňa 07. 02. 2017
Zápisnica zo dňa 13. 12. 2016
Zápisnica zo dňa 08. 11. 2016
Zápisnica zo dňa 20. 09. 2016
Zápisnica zo dňa 25. 08. 2016
Zápisnica zo dňa 27. 06. 2016
Zápisnica zo dňa 30. 05. 2016
Zápisnica zo dňa 05. 04. 2016
Zápisnica zo dňa 16. 02. 2016
Zápisnica zo dňa 15. 12. 2015
Zápisnica zo dňa 10. 11. 2015
Zápisnica zo dňa 16. 09. 2015
Zápisnica zo dňa 25. 08. 2015
Zápisnica zo dňa 22. 06. 2015
Zápisnica zo dňa 12. 05. 2015
Zápisnica zo dňa 07. 04. 2015
Zápisnica zo dňa 16. 03. 2015
Zápisnica zo dňa 09. 02. 2015
Zápisnica zo dňa 28. 10. 2014