Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Komisia pre školstvo, sociálne a zdravotné veci

Náplň komisie: 

a) spolupráca komisie so školou a školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, športovými klubmi a inými subjektmi;

b) tvorba koncepcie v oblasti školstva a vzdelávania v mestskej časti;

c) schvaľovanie povinne predkladaných školských dokumentov;

d) stanoviská k zaraďovaniu/vyraďovaniu zo siete škôl a školských zariadení;

e) sledovanie sociálnej problematiky osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby;

f) podieľanie sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciovanie riešenia prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku;

g) spolupráca so školou pri riešení problémov rodinno – sociálnych;

h) napomáhanie skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci;

i) iniciovanie možností riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií;

j) spracovanie vyjadrení k návrhom týkajúcich sa bytových záležitostí.


Predseda:
Mgr. Katarína Zjavková 
e-mail: kzjavka@gmail.com
 
Tajomník:
Mgr. Judita Trnovcová
e-mail: trnovcova@bratislava-rusovce.sk
telefón: 02/68207026

Členovia:
Mgr. Denisa Zezuláková
Daniel Šarišský, BSBA
Mgr. Valéria Kmeťová
Mgr. Ingrid Iványová
PhDr. Viera Záhorcová, PhD.
Ing. Miriama Letovanec 

Zápisnice:
Zápisnica č. 1/2022 zo dňa 23. 02. 2022
Zápisnica č. 1/2021 zo dňa 17. 06. 2021

Zápisnica č. 3/2019 zo dňa 12. 12. 2019
Zápisnica č. 2/2019 zo dňa 03. 10. 2019
Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 24. 01. 2019

Archív zápisnic:
Zápisnica zo dňa 13. 12. 2017
Zápisnica zo dňa 03. 11. 2016
Zápisnica zo dňa 20. 01. 2016
Zápisnica zo dňa 29. 10. 2015
Zápisnica zo dňa 26. 05. 2015