Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Komisia pre školstvo, sociálne a zdravotné veci

Náplň komisie: 

a) spolupráca komisie so školou a školskými zariadeniami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, športovými klubmi a inými subjektmi;

b) tvorba koncepcie v oblasti školstva a vzdelávania v mestskej časti;

c) schvaľovanie povinne predkladaných školských dokumentov;

d) stanoviská k zaraďovaniu/vyraďovaniu zo siete škôl a školských zariadení;

e) sledovanie sociálnej problematiky osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby;

f) podieľanie sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, iniciovanie riešenia prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku;

g) spolupráca so školou pri riešení problémov rodinno – sociálnych;

h) napomáhanie skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci;

i) iniciovanie možností riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií;

j) spracovanie vyjadrení k návrhom týkajúcich sa bytových záležitostí.

Komisia pre školstvo, sociálne veci a zdravotné veci: 

Meno a priezvisko  Funkcia          E-mail
Mgr. Stanislava Bruncviková predsedníčka  stanka@bratislava.sk 
Martina Kotúčková  členka 
Andrea Tothová  členka 
Marta Kováčiková  členka 
Mgr. Ingrid Iványová  členka 
Mária Jajcajová  tajomníčka  jajcajova@bratislava-rusovce.sk 


Archív zápisnic:
2019 - 2022
Zápisnica č. 1/2022 zo dňa 23. 02. 2022
Zápisnica č. 1/2021 zo dňa 17. 06. 2021

Zápisnica č. 3/2019 zo dňa 12. 12. 2019
Zápisnica č. 2/2019 zo dňa 03. 10. 2019
Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 24. 01. 2019

2015 - 2017
Zápisnica zo dňa 13. 12. 2017
Zápisnica zo dňa 03. 11. 2016
Zápisnica zo dňa 20. 01. 2016
Zápisnica zo dňa 29. 10. 2015
Zápisnica zo dňa 26. 05. 2015