Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Komisia pre kultúru a šport

Náplň komisie:

a) plánovanie nových formátov spoločenských a športových podujatí a ich zavedenie do života;

b) prerokovávanie návrhov organizačno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí;

c) vyhodnocovanie zrealizovaných kultúrnych podujatí v nadväznosti na ich udržateľnosť;

d) tvorba koncepcie rozvoja miestnej knižnice v mestskej časti;

e) tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a možností využívania športovísk, detských ihrísk na území mestskej časti

Komisia pre kultúru a šport:

Meno a priezvisko  Funkcia          E-mail
Ing. Martin Kubánka  predseda  martin@q-99.sk
Marek Harum   člen 
Dominik Gajdošech  člen 
Jozef Tomas člen 
Jaroslav Slávik  člen 
Peter Golej  člen 
Lucia Andrisová tajomníčka andrisova@bratislava-rusovce.sk 

Zápisnice
2023
Zápisnica č. 01/2023 zo dňa 01. 02. 2023

Archív zápisníc
2019 - 2020
Zápisnica č. 01/2020 zo dňa 22. 06. 2020
Zápisnica č. 03/2019 zo dňa 08. 11. 2019
Zápisnica č. 02/2019 zo dňa 19. 06. 2019

Zápisnica č. 01/2019 zo dňa 14. 03. 2019