Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

Komisia pre kultúru a šport

Náplň komisie:

a) plánovanie nových formátov spoločenských a športových podujatí a ich zavedenie do života;

b) prerokovávanie návrhov organizačno-technického zabezpečenia kultúrnych podujatí;

c) vyhodnocovanie zrealizovaných kultúrnych podujatí v nadväznosti na ich udržateľnosť;

d) tvorba koncepcie rozvoja miestnej knižnice v mestskej časti;

e) tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a možností využívania športovísk, detských ihrísk na území mestskej časti

Predseda:
Mgr. Barbora Dubovská 
e-mail: bdubovska@gmail.com

Tajomník:
Mária Jajcajová  
e-mail: jajcajova@bratislava-rusovce.sk 

Členovia:
Darina Mokráňová
Ing. Petra Lakatošová
Mgr. Jarmila Gajdošechová
Mgr. Valéria Kmeťová 

Zápisnice:
Zápisnica č. 01/2020 zo dňa 22. 06. 2020
Zápisnica č. 03/2019 zo dňa 08. 11. 2019
Zápisnica č. 02/2019 zo dňa 19. 06. 2019

Zápisnica č. 01/2019 zo dňa 14. 03. 2019