Utorok 22. 10. 2019
Dnes má meniny Sergej

Verejné obstarávanie

Smernica: Etický kódex:  Verejné obstarávanie: 
2019
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice", zverejnené dňa: 07. 08. 2019.                Prieskum trhu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                                                                                                                                      Príloha č. 1: Projektová dokumentácia                                                                                                                                                                      Príloha č. 2: Položkový rozpočet                                                                                                                                                                           Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Rusovce", zverejnené dňa: 19. 07. 2019.
  Prieskum trhu: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce
  Príloha č. 1: Položkový rozpočet
  Príloha č. 2: Pôdorys
  Príloha č. 3: Pôdorys - 1 n. p.
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Rusovce, nákup športového vybavenia", zverejnené dňa: 19. 07. 2019.
  Prieskum trhu: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce, nákup športového vybavenia
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v mestskej časti Bratislava-Rusovce", zverejnené dňa 05. 06. 2019 
  Prieskum trhu: Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny v mestskej časti Bratislava-Rusovce. Zverejnené dňa 05. 06. 2019
   
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na stavebné práce "Oporný múr na futbalovom štadióne MFK Rusovce", zverejnené dňa: 20. 05. 2019 
  Prieskum trhu: Oporný múr 
 • MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odvoz biologického odpadu", zverejnené dňa: 14. 03. 2019
  Prieskum trhu: Odvoz biologického odpadu 
2018 2017 2016 2015 2014