Streda 30. 11. 2022
Dnes má meniny Ondrej, Andrej

Školstvo

Portál elektronických služieb Bratislava  

Kontakt:
Mgr. Judita Trnovcová
Referát projektov, cezhraničnej spolupráce, kultúry a školstva
Telefón: + 421-2-68 20 70 26
E-mail: trnovcova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 12, 1. poschodie

Janette Kubicová
Telefón: + 421-2-68 20 70 31
E-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 18, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 


Členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce

Meno:

Funkcia

Zástupca:


Slavomír Heister
 

predseda rady

zástupca rodičov MŠ


Iveta Neštráková
 

podpredsedníčka rady

zástupkyňa pedagogických zamestnancov MŠ


Martin Hlubocký

 

člen RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ


Zuzana Majka Čajkovičová

 

členka RŠ

zástupkyňa nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ


Zuzana Vámošová Miščíková

 

členka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Martin Hentek

 

člen RŠ

zástupca rodičov ZŠ


Katarina Michaliakova

 

členka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Mgr. Judita Trnovcová
 

členka RŠ

zástupkyňa zriaďovateľa

Mgr. Katarína Zjavková 

člen RŠ


zástupkyňa zriaďovateľa
 

Mgr. Jarmila Gajdošechová 

člen RŠ


zástupkyňa zriaďovateľa
 

Radovan Jenčík 

člen RŠ


zástupca zriaďovateľa
 

 
Opätovná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ 2021
 
        PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. :           Mgr. Rastislav Kunst: 
Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ 2021: 
Informácie 

Projetky:

VZN: Tlačivá: