Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Školstvo

Portál elektronických služieb Bratislava  

Kontakt:
Janette Kubicová
Telefón: + 421-2-68 20 70 31
E-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 18, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 

Členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce (UZN č. 25 zo dňa 24. 01. 2023)

Meno:

Funkcia

Zástupca:


Katarína Michaliaková
 

predsedníčka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Iveta Neštráková
 

podpredsedníčka RŠ

zástupkyňa pedagogických zamestnancov MŠ

Janette Michlík Litvová členka RŠ
zástupkyňa rodičov ZŠ
 


Martin Hlubocký

 

člen RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ


Zuzana Majka Čajkovičová

 

členka RŠ

zástupkyňa nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ


Zuzana Vámošová Miščíková

 

členka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Martin Hentek

 

člen RŠ

zástupca rodičov ZŠ


Mgr. Judita Trnovcová
 

členka RŠ

zástupkyňa zriaďovateľa

František Lošonský

člen RŠ


zástupca zriaďovateľa
 

Mgr. Jarmila Gajdošechová 

členka RŠ


zástupkyňa zriaďovateľa
 

Juraj Glazer Opitz

člen RŠ


zástupca zriaďovateľa
 

OZNAMY 

03. 04. 2023

POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA STRAVU 

Informácie o poskytovaní dotácie na stravu od 01. 05. 2023 na deti, ktoré navštevujú základnu a materskú školu nájdete TU: https://www.bratislava-rusovce.sk/oznamy/informacia-o-poskytovani-dotacie-na-stravu-od-1-5-2023-na-deti-ktore-navstevuju-zakladnu-skolu-a-matersku-skolu

Podmienky na poskytnutie dotácie sú uvedené na webovej stránke našej základnej školy: https://skolarusovce.edupage.org/news/
a taktiež na web stránke: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

 
Opätovná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ 2021
 
        PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. :           Mgr. Rastislav Kunst: 
Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ 2021: 
Informácie 

Projetky:

VZN: Tlačivá: