Streda 29. 3. 2023
Dnes má meniny Miroslav

Školstvo

Portál elektronických služieb Bratislava  

Kontakt:
Mgr. Judita Trnovcová
Referát projektov, cezhraničnej spolupráce, kultúry a školstva
Telefón: + 421-2-68 20 70 26
E-mail: trnovcova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 12, 1. poschodie

Janette Kubicová
Telefón: + 421-2-68 20 70 31
E-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 18, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 

Členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce (UZN č. 25 zo dňa 24. 01. 2023)

Meno:

Funkcia

Zástupca:


Katarína Michaliaková
 

predsedníčka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Iveta Neštráková
 

podpredsedníčka RŠ

zástupkyňa pedagogických zamestnancov MŠ

Janette Michlík Litvová členka RŠ
zástupkyňa rodičov ZŠ
 


Martin Hlubocký

 

člen RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ


Zuzana Majka Čajkovičová

 

členka RŠ

zástupkyňa nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ


Zuzana Vámošová Miščíková

 

členka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Martin Hentek

 

člen RŠ

zástupca rodičov ZŠ


Mgr. Judita Trnovcová
 

členka RŠ

zástupkyňa zriaďovateľa

František Lošonský

člen RŠ


zástupca zriaďovateľa
 

Mgr. Jarmila Gajdošechová 

členka RŠ


zástupkyňa zriaďovateľa
 

Juraj Glazer Opitz

člen RŠ


zástupca zriaďovateľa
 

 
Opätovná voľba riaditeľa ZŠ s MŠ 2021
 
        PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. :           Mgr. Rastislav Kunst: 
Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ 2021: 
Informácie 

Projetky:

VZN: Tlačivá: