Utorok 3. 8. 2021
Dnes má meniny Jerguš

Školstvo

Portál elektronických služieb Bratislava  

Kontakt:
Mgr. Judita Trnovcová
e-mail: trnovcova@bratislava-rusovce.sk
telefón: + 421-2-68 20 70 26
kancelária č. 12, 1. poschodie

Janette Kubicová
e-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk
telefón: + 421-2-68 20 70 31
kancelária č. 18, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
 


Členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce

Meno:

Funkcia

Zástupca:


Slavomír Heister
 

predseda rady

zástupca rodičov MŠ


Iveta Neštráková
 

podpredsedníčka rady

zástupkyňa pedagogických zamestnancov MŠ


Martin Hlubocký

 

člen RŠ

zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ


Zuzana Majka Čajkovičová

 

členka RŠ

zástupkyňa nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ


Zuzana Vámošová Miščíková

 

členka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Martin Hentek

 

člen RŠ

zástupca rodičov ZŠ


Katarina Michaliakova

 

členka RŠ

zástupkyňa rodičov ZŠ


Mgr. Judita Trnovcová
 

členka RŠ

zástupkyňa zriaďovateľa

-

člen RŠ

zástupca zriaďovateľa

-

člen RŠ

zástupca zriaďovateľa

-

člen RŠ

zástupca zriaďovateľa

 
Voľba riaditeľa ZŠsMŠ 2021
Informácie 

Projetky:

VZN: Tlačivá: