Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Územnoplánovacia informácia

Kontakt:
Ing. arch. Beáta Árvayová
Referát územného plánovania
Telefón: + 421-2-68 20 70 25
E-mail: arvayova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č.: 6, 1. poschodie 

Územný rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečuje obstarávanie, spracovanie, aktualizáciu a kontrolu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov na zonálnej úrovni, ktorá výchádza z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleného MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007 s účinnosťou od 1.9. 2007, Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a Koncepcie územného rozvoja SR schváleného uznesením vlády SR.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy:
Územné plány zón mestskej časti Bratislava-Rusovce:  Tlačivá: