Piatok 22. 9. 2023
Dnes má meniny Móric

Územnoplánovacia informácia

Kontakt:
Ing. Alexandra Mikolová
Referát územného plánovania, drobných stavieb, komunikácií a ochrany životného prostredia   
Telefón: + 421-2-68 20 70 30
E-mail: mikolova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č.: 7, 1. poschodie 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  

 

Územný rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečuje obstarávanie, spracovanie, aktualizáciu a kontrolu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov na zonálnej úrovni, ktorá výchádza z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleného MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007 s účinnosťou od 1.9. 2007, Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a Koncepcie územného rozvoja SR schváleného uznesením vlády SR.

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy:
Územné plány zón mestskej časti Bratislava-Rusovce:  Tlačivá: