Sobota 9. 12. 2023
Dnes má meniny Izabela

Rybársky lístok

Kontakt:
Darina Jenčíková
Referát matriky, evidencie obyvateľstva, ohlasovne pobytu a overovania 
Telefón: +421-2-68 20 70 27
E-mail: jencikova@bratislava-rusovce.sk
Kancelária č. 11, 1. poschodie

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky v mestskej časti Bratislava – Rusovce vydáva miestny úrad, a to v súlade so:
 
  • zákonom č. 246/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve,
  • zákonom č. 583/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Čo potrebujete:
  • Rybársky lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony
  • Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení poplatku
  • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku
Poplatky (v eurách)*:
Trojročný rybársky lístok 17,00
Ročný rybársky lístok 7,00
Mesačný rybársky lístok 3,00
Týždenný rybársky lístok 1,50

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu,   alebo poštovým  poukazom  v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Tlačivo:
Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

Súvisiace stránky:
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Bratislava V