Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Program zasadnutí MZ

 
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v roku 2024
Termín  Čas Zasadnutie Program 
15. februára 17:00 riadne   Program
11. apríla   17:00 riedne  Program 
20. júna 17:00 riadne Program
19. seprembra 17:00 riadne Program
14. novembra 17:00 riadne Program
19. decembra  17:00  riadne Program
 
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v roku 2023
Termín  Čas Zasadnutie Program 
05. január 2023 - online 11:00  mimoriane online Program
24. januára 17:00 riadne  Program
26. januára 17:00 voľba kontrolóra Program 
17. februára 12:00 mimoriadne
online
Program 
28. februára 17:00 riadne  Program
28. marca 17:00 riadne  Program
30. mája 17:00 riadne  Program
27. júna  17.00 riadne  Program
júl, august - prázdniny  
26. septembra  17:00 riadne   Program
28. novembra - zrušené 17:00 riadne   Program  
30. novembra  17:00 mimoriadne Program 
12. decembra  15:00 v nahradnom termíne  Program
12. decembra 17:00 riadne Program
 
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva v roku 2022
Termín  Čas Zasadnutie Program 
15. februára - zrušené 17:00 riadne   Program
22. februára   17:00 v náhradnom termíne  Program 
12. apríla 17:00 riadne Program
26. apríla 17:00 mimoriadne Program
25. mája 17:00 mimoriadne Program
21. júna  17:00  riadne Program
júl - august prázdniny 
13. septembra  17:00  riadne Program 
15. novembra - zrušené  17:00 riadne Program 
28. novembra 17:00 ustanovujúce  Program
5. decembra  17:00 mimoriadne  Program
20. decembra - zrušené 17:00 riadne Program 
22. decembra 17:00 mimoriadne  Program
 
 
PROGRAM RIADNYCH ZASADNUTÍ MZ NA ROK 2021
19. januára 17:00          Program
09. marca - náhradný termín 17:00 Program
16. marca - zrušené 17:00  Program 
11. mája  17:00  Program
22. júna  17:00  Program
júl - august prázdniny     
21. septembra  17:00  Program 
9. novembra  17:00 Program 
14. decembra  17:00 Program 
 
ZASADNUTIE  MZ  V MIMORIADNOM TERMÍNE  V ROKU 2021
13. apríla 17:00          Program
28. júna  17:00 Program
16. augusta  17:00  Program 
24. novembra  17:00  Program 


PROGRAM RIADNYCH ZASADNUTÍ MZ NA ROK 2020
28. januára 17:00 Program
25. februára 17:00 Program
31. marca - zrušené 17:00 Program 
12. mája - zrušené 17:00 Program 
 05. mája  17:00   Program
23. júna 17:00 Program
júl - august prázdniny    
8. septembra - zrušené 17.00 Program
22. september 17.00 Program
27. októbra - zrušené  17:00  Program 
24. novembra 17:00 Program
15. decembra - zrušené 17:00 Program
 
ZASADNUTIE  MZ  V MIMORIADNOM TERMÍNE  V ROKU 2020
04. februára  17:00 Program
03. marca 17:00  Program
30. apríla   Program
 
PROGRAM RIADNYCH ZASADNUTÍ MZ NA ROK 2019
05. februára 17:00 Program
12.  marca             17:00 Program
16.  apríla 17:00 Program
21. mája 17:00  Program 
25. júna  17:00 Program 
júl - august prázdniny    
03. septembra     17:00 Program
08. októbra  17:00 Program 
12. novembra   17:00 Program 
17. decembra  17:00 Program 
ZASADNUTIE  MZ  V MIMORIADNOM TERMÍNE V ROKU 2019
14. mája  17:00  Program
05. júna   17:00  Program 
26. novembra   17:00  Program 
 
USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MZ 2018 
10. decembra   14:00  Program