Pondelok 6. 12. 2021
Dnes má meniny Mikuláš

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
1/2021 14.5.2021 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Platná
4/2019 30.1.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 142 zo dňa 17. 12. 2019 Miestne dane a poplatky Platná
3/2019 30.1.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 141 zo dňa 17. 12. 2019 Bratislava - Rusovce Platná
2/2019 15.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce Finančné Platná
1/2019 7.8.2019 Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Platná
1/2018 16.3.2018 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu Rusovce-sever Bratislava - Rusovce Platná
2/2017 20.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Platná
1/2017 1.3.2017 Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce Zrušená
7/2016 14.11.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o o určení školského obvodu ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce Školstvo Platná
6/2016 18.8.2016 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce Finančné Zrušená