Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

VZN

Číslo VZNDátumPopisKategóriaStatus
1/2024 29.2.2024 VZN č. 1/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Platná
1/2023 24.3.2023 VZN č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Zrušená
2/2022 28.4.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 prijaté uznesením č. 359/2022 zo dňa 12. 4. 2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Rusovce Bratislava - Rusovce Platná
1/2022 28.4.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 prijaté uznesením č. 358/2022 zo dňa 12. 4. 2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rusovce (poznámka: VZN č. 1/2022 zrušené UZN č. 26/2023 zo dňa 24. 01. 2023) Bratislava - Rusovce Zrušená
3/2021 25.11.2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce zo dňa 9. 11. 2021

Školstvo Zrušená
2/2021 25.11.2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 z 9. 11. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych daniach Miestne dane a poplatky Platná
1/2021 14.5.2021 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce Školstvo Platná
4/2019 30.1.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 142 zo dňa 17. 12. 2019 Miestne dane a poplatky Platná
3/2019 30.1.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 141 zo dňa 17. 12. 2019 Bratislava - Rusovce Platná
2/2019 15.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce Finančné Platná