Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Interpelácie

V súlade s Rokovacím poriadkom zastupiteľstva majú poslanci právo:

  • Interpelovať starostu, zástupcu starostu , prednostu Miestneho úradu,  predsedov komisií, zástupcov subjektov, ktoré zriadila mestská časť a náčelníka MsP vo veci výkonu ich práce.
  • Interpelácie sú samostatným bodom na každom rokovaní miestneho zastupiteľstva za bodom rokovania „Rôzne“ a vedie sa o nich evidencia. Na interpeláciu je interpelovaný povinný odpovedať priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ak obsah interpelácie vyžaduje aby bola interpelovaným prešetrená, alebo aby bolo nutné vykonať niektoré opatrenia lebo vysvetlenie nie je dostačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť ústna alebo písomné odpoveď najmenej do 30 dní od podania interpelácie.
  • Interpelovaný žiadosti o písomnú odpoveď v rozsahu možného zverejnenia veci musí vyhovieť.
  • Písomnú interpeláciu môže poslanec podať aj v podateľni miestneho úradu, kedy v texte interpelácie vyjadrí, či mu postačuje ústna odpoveď alebo či si ju vyžaduje písomne.
 
2019 Prijaté dňa: Interpelácia:  odpoveď: 
Radovan Jenčík  06. 02. 2019 interpelácia odpoveď
František Lošonský 08. 02. 2019 interpelácia odpoveď
František Lošonský 21. 05. 2019 interpelácia odpoveď 
Veronika Vandrášeková  18. 09. 2019 interpelácia  odpoveď 
František Lošonský  08. 10. 2019 interpelácia  odpoveď
František Lošonský  08. 10. 2019 interpelácia  odpoveď
Radovan Jenčík  17. 12. 2019 interpelácia  odpoveď 
2022      
Radovan Jenčík  26. 08. 2022 interpelácia odpoveď
Radovan Jenčík  13. 09. 2022 interpelácia  odpoveď
       
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  30. 05. 2023 interpelácia  odpoveď