Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

15. 12. 2020 - zrušené

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2.
3. 
4.  Návrh na úpravu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2020
5. 
6.
7.
8. 
9. 
10. 
11. 
12.
13. 
14. 
15. 
Rôzne
16. 
Interpelácie