Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

21. 09. 2021

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

1.  
2.
3.   
4.   
5.   
6.  
7.   
8.  
9.  
10.    
11.  
12.
13.  
14. Rôzne 
15. Interpelácie