Sobota 9. 12. 2023
Dnes má meniny Izabela

24. 01. 2023

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
1.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2.  
3. 
4.   
5.  Rôzne
6.

Interpelácie