Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

13. 09. 2022

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2022
3.
4.
5.
6.  Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022
​​​​​​​
7.
8.
9. 
10. 
11.
12.
13. 
14. 
15.
16.
17. Rôzne
18. Interpelácie