Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

28. 11. 2022

  Pozvánka 
Bod č. 1 Otvorenie 
Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Bod č. 3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie svedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva
Bod č. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Bod č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
Bod č. 6 Vystúpenie starostu
Bod č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Bod č. 8  Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Bod č. 9 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Bod č. 10 Určenie sobášiacich poslancov
Bod č. 11 Určenie platu starostu
Bod č. 12  Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcej starostke za nevyčerpanú dovolenku 
Bod č. 13 Rôzne 
Bod č. 14  Záver