Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

27. 06. 2023

  Pozvánka
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.  Kontrola plnenia uznesení
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Informácia o stave rokovaní doriešenia rozdelenia spol. ROT, s. r. o. a ROT – oproti kaštieľu, s. r. o.
8.
9. 
10.
11.
12. Interpelácie
13. Rôzne