Nedeľa 29. 3. 2020
Dnes má meniny Miroslav

Oznamy

11
mar
2020

❗️❗️❗️INFORMÁCIA O VYHLÁSENÍ MIMORIADNEJ SITUÁCIE ❗️❗️❗️

Vláda SR vyhlásila, že od zajtra, štvrtka 12. 03. 2020, 6:00 hod. začne na území Slovenska platiť mimoriadna situácia. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR.
 
9
mar
2020

Práve teraz

Od zajtra, utorka 10. 03. 2020, budú zatvorené všetky základné aj materské školy v Bratislave. Informáciu doplníme a budeme priebežne aktualizovať.
 
9
mar
2020

Prerušené vyučovanie na základnej škole s materskou školou v Rusovciach

V nadväznosti na aktuálnu situáciu týkajúcu sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom prijíma mestská časť Bratislava-Rusovce po dohode so starostkami a starostami ostatných mestských častí Bratislavy preventívne opatrenie. Od zajtra, utorka 10. 03. 2020 do pondelka 16. 03. 2020, vrátane, bude prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a mesta, v našom prípade Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce, a to tak ZŠ ako aj MŠ. Prevádzka bude prerušená aj v školskom klube detí a v školskej jedálni. Na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja sú na 5 dní (od pondelka 9. marca do piatka 13. marca) zatvorené stredné školy, ktorých zriaďovateľom je kraj. Rozumieme, že rodičom detí toto rozhodnutie spôsobí problémy. V situácii, keď na Slovensku máme potvrdený relatívne malý počet nakazených, sa môžu niektoré opatrenia javiť drasticky. Šírenie tohto vírusu ale musíme spoločne spomaliť. Zároveň chceme poprosiť, aby ste pri zabezpečení starostlivosti o deti v rámci možností chránili starých rodičov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejší, čo sa týka komplikácií pri ochorení COVID-19. Zároveň je do odvolania zatvorená miestna knižnica v Rusovciach, takisto sa nebudú konať krúžky, tréningy a mimoškolská činnosť – rodičia dostanú priebežné informácie od štatutárnych zástupcov dotknutých organizácií
 
9
mar
2020

Zrušenie stránkových hodín na miestnom úrade v Rusovciach

Na úrovni mestských častí tiež dochádza k dočasnému zrušeniu stránkových hodín na úradoch. Otvorená zostáva podateľňa a v prípade potreby pokladňa. Chceli by sme vás poprosiť, aby ste minimalizovali osobné návštevy na miestnom úrade a pokiaľ je to možné, svoje podania riešili telefonicky alebo e-mailom. V prípade nevyhnutnej osobnej návštevy podateľne, zazvoňte, prosím na zvonček s názvom „sekretariát“.
 
9
mar
2020

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus bez návštevy lekára a SP

Sociálna poisťovňa zverejnila postup pre vybavovanie ošetrovného pre koronavírus bez návštevy lekára a Sociálnej poisťovne.