Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Oznamy

20
nov
2023

Ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Spol. OLO a.s. vás informuje, že sa blíži ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý bude spoločnosť OLO realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 Vás bude spol. OLO a. s. včas informovať. Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke svojej hnedej zbernej nádobe a na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/ .

Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti OLO:  https://www.olo.sk/odvoz-zahradneho-bioodpadu-z-rodinnych-domov-bude-realizovany-do-1-decembra-2023/