Piatok 1. 12. 2023
Dnes má meniny Edmund

Oznamy

28
nov
2023

Oznam o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne 30. 11. 2023

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne, sa uskutoční dňa 30. 11. 2023 od 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, Bratislava.
 
27
nov
2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 28. 11. 2023 - ZRUŠENÉ

Oznamujeme vám, že zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa malo konať v riadnom termíne v utorok 28. 11. 2023 je z dôvodu ospravedlnenia z neúčasti viacerých poslancov zrušené. O náhradnom termíne budeme včas informovať.
 
20
nov
2023

Ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Spol. OLO a.s. vás informuje, že sa blíži ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý bude spoločnosť OLO realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 Vás bude spol. OLO a. s. včas informovať. Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
 
7
nov
2023

DOTAZNÍK PRE OBČANOV (PRE PRÍPRAVU KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BSK NA ROKY 2024-2030)

Bratislavský samosprávny kraj si dovoľuje požiadať občanov o vyplnenie dotazníka pre účely vypracovania Koncepcie rozvoja sociálnych služieb BSK na roky 2024-2030 v termíne do 24.11.2023.
 
17
okt
2023

Ťažba dreva v Rusovciach

Na základe oznámenia štátneho podniku Lesy SR vás informujeme, že od 17. 10. 2023 bude od Svébskej ulice - pozdĺž cesty na Čunovské jazerá prebiehať ťažba dreva. Ide o výchovnú ťažbu, ktorej cieľom je odstrániť z porastu choré, poškodené a menej kvalitné stromy, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre perspektívnejšie stromy. Ukončenie ťažby je naplánované do konca októbra.