Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Oznamy

17
apr
2024

Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Oznamujem vám, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne od 2. mája do 7. mája 2024.
 
12
apr
2024

Jarná deratizácia 2024

Jarnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) musia v zmysle zákona vykonať všetky právnické, fyzické osoby a aj obce, a to v čase od 1. apríla do 31. mája 2024. Deratizácia sa vykonáva preto, aby sa v prípade ich premnoženia ZABRÁNILO ŠÍRENIU prenosných (infekčných) ochorení, ktoré môžu hlodavce prenášať.
 
9
apr
2024

Informácia o rekonštrukcií dopravných zvodidiel na ceste 1/2 Rusovce/Bratislava

Na základe oznámenia Hlavného mesta SR Bratislava, Sekcia správy a údržby ciest (SSUC) vás informujeme, že v pondelok 8. 4. 2024 sa začalo s opravou dopravných zvodidiel na ceste 1 / 2 Rusovce/Bratislava.
 
9
apr
2024

Oznam o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce 11. 04. 2024

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, sa uskutoční vo štvrtok 11. 04. 2024 od 17.00 hod. v zasadačke miestneho úradu na I. poschodí.
 
3
apr
2024

Oznam o zatvorení knižnice 4. apríla 2024

Oznamujeme vám, že Miestna knižnica bude vo štvrtok 4. apríla 2024 zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.