Piatok 22. 9. 2023
Dnes má meniny Móric

Oznamy

30
maj
2023

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava z dôvodu nálezu uhynutého pozitívne testovaného voľne žijúceho vtáka na Antickej ulici v Rusovciach, žiada občanov o nahlásenie počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií do podateľne MÚ Bratislava-Rusovce, telefonicky na číslo 02/68207016 alebo e-mailom sekretariat@bratislava-rusovce.sk do 31. 5. 2023.
 
24
maj
2023

Oznámenie o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 30. 05. 2023

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, sa uskutoční dňa 30. 05. 2023 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
 
27
apr
2023

Odvoz odpadu počas sviatkov

OLO a. s. oznamuje, že odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu, kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. mája a 8. mája (pondelky) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni.
 
18
apr
2023

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2023/2024

Termín na prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Bratislave-Rusovciach pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne od 9. mája do 12. mája 2023.
 
7
apr
2023

Na Veľkonočný pondelok OLO a. s. sa odvoz odpadu nevykonáva

Jedným z dvoch dní v roku, kedy spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) nevykonáva pravidelný odvoz komunálneho odpadu, je Veľkonočný pondelok.