Streda 27. 1. 2021
Dnes má meniny Bohuš

Oznamy

9
dec
2020

Dotazník o odpadovom hospodárstve v Rusovciach

Náklady na odpadové hospodárstvo v našej mestskej časti sa stále zvyšujú. Ich výška do veľkej miery závisí od dosiahnutých výsledkov v oblasti triedenia odpadov v domácnostiach a firmách. Súčasný stav odpadového hospodárstva však nedosahuje očakávané výsledky – stále málo odpadu triedime a veľa spaľujeme a skládkujeme. To je neekologické a zbytočne drahé. Chceme to zmeniť, ale potrebujeme k tomu poznať aj váš názor.
 
7
dec
2020

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach, a to do 07. 01. 2020.
 
30
nov
2020

Oznam ZSE

Na základe oznámenia spol. ZSE Energia a. s. vás informujeme, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30 hod. sa bude po Rusovciach pohybovať pracovník spol. ZSE Energia a. s. a to za účelom optimalizovania výdavkov zákazníkov na energie.  Zmluvný pracovník ZSE je označený preukazom predajcu ZSE. Jeho totožnosť si môžu obyvatelia overiť na Zákazníckej linke ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.
 
27
nov
2020

Upozornenie polície SR na nové podvodné praktiky

Polícia SR upozorňuje na nové druhy podvodov, ktoré podvodníci páchajú na občanoch.
 
20
nov
2020

Oznam o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva 24. 11. 2020

Oznamujeme vám, že zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, sa uskutoční dňa 24. 11. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zasadnutie uskutoční pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a bez fyzickej prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.