Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Oznamy

23
apr
2024

Oznam o výcviku, ktorý môže byť sprevádzaný zvýšeným hlukom 24. 04. 2024

a základe oznámenia útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru vás informujeme, že v dňa 24. apríla 2024, v čase od 09.00 h do 12.00 h sa bude vo výcvikovom priestore Rusovce vykonávať výcvik príslušníkov útvaru zameraný na špeciálnu pyrotechnickú prípravu. Je preto možné, že bude sprevádzaný zvýšeným hlukom.
 
22
apr
2024

Zber komunálnych odpadov s obsahom nebezpečných látok 27. 4. 2024

Vážení Rusovčania! Máte doma nepotrebné chemikálie, staré farby, či vyhorené žiarivky? Nevyhadzujte ich len tak! Využite zber nebezpečných odpadov z domácností, ktorý realizuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) v spolupráci s našou mestskou časťou.
 
17
apr
2024

Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Oznamujem vám, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne od 2. mája do 7. mája 2024.
 
12
apr
2024

Jarná deratizácia 2024

Jarnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) musia v zmysle zákona vykonať všetky právnické, fyzické osoby a aj obce, a to v čase od 1. apríla do 31. mája 2024. Deratizácia sa vykonáva preto, aby sa v prípade ich premnoženia ZABRÁNILO ŠÍRENIU prenosných (infekčných) ochorení, ktoré môžu hlodavce prenášať.
 
9
apr
2024

Informácia o rekonštrukcií dopravných zvodidiel na ceste 1/2 Rusovce/Bratislava

Na základe oznámenia Hlavného mesta SR Bratislava, Sekcia správy a údržby ciest (SSUC) vás informujeme, že v pondelok 8. 4. 2024 sa začalo s opravou dopravných zvodidiel na ceste 1 / 2 Rusovce/Bratislava.