Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Oznamy

27
apr
2021

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ

MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila dňa 27. 04. 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou vývojová 228, Bratislava.
 
21
apr
2021

Informácia o prevádzke v materskej škole - Trieda Zebry

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľa školy bude prevádzka v triede ZEBRY vo štvrtok 22. a piatok 23. apríla 2021 z dôvodu ochorenia Covid-19 u zamestnanca danej triedy preventívne prerušená. Nakoľko zatiaľ nedisponujeme záväznou informáciou či prenášačom ochorenia je dieťa alebo zamestnanec materskej školy, dovoľujeme si Vás požiadať, aby sa výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a ani v materskej škole v dané dni nezúčastnili súrodenci detí z triedy ZEBRY. O ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a cez EduPage. Ďakujeme za pochopenie.
 
16
apr
2021

Hľadá sa majiteľ nájdeného bicykla

Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava-Rusovce hľadá majiteľa nájdeného bicykla zn. DINOTTI, ktorý bol nájdený dňa 02. 04. 2021 v MČ Bratislava-Čunovo. Majiteľ sa môže prihlásiť na tel. čísle Policajného zboru Bratislava-Rusovce 09610/35775.
 
12
apr
2021

Oznam o zasadnutí miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne 13. 04. 2021

Oznamujeme vám, že zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, sa uskutoční v mimoriadnom termíne, a to dňa 13. 04. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zasadnutie uskutoční pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a bez fyzickej prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.
 
8
apr
2021

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka základnej školy

Na základe schváleného VZN Mestskej časti Bratislava-Rusovce sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2021 uskutoční 9. 4. 2021 od 15:00 h do 18:00 hod. a 10. 4. 2021 od 8:00 h do 12:00 hod. Vzhľadom na to, že v čase zápisu je v platnosti núdzový stav vyhlásený v súvislosti s ochorením Covid-9, zápis sa bude podľa usmernenia MŠVVaŠ organizovať bez prítomnosti detí elektronickou prihláškou.