Streda 12. 8. 2020
Dnes má meniny Darina

Oznamy

15
maj
2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 15. 05. 2020

Na základe oznámenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy vás informujeme, že na území hlavného mesta SR Bratislavy je od 15. 05. 2020, a to od 12:00 hod. odvolaný Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov.
 
11
maj
2020

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce pre školský rok 2020/2021

V zmysle § 59 školského zákona a na základe Rozhodnutia číslo MŠVVaŠ SR sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať pre školský rok 2020/2021 bez osobnej prítomnosti detí. Žiadosť sa bude podávať elektronicky v termíne od 30. apríla do 31. mája 2020.
 
6
maj
2020

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore 30. 05. 2020

V sobotu 30. 05. 2020 v čase od 10.30 do 12.30 hod. môžu občania (fyzické osoby nepodnikatelia) na zbernom dvore na Vývojovej ulici v Rusovciach odovzdať komunálny odpad s obsahom škodlivých látok.
 
24
apr
2020

Víkendová zmena v organizácii dopravy - Jarovce

Dňa 25. apríla 2020 (sobota) bude od začiatku do ukončenia dennej premávky z dôvodu odstraňovania napadanej kamennej sute zo záchytných sietí nad vozovkou znemožnený prejazd vozidiel medzi cestou I/2 a Jarovcami. Medzi zastávkami ŽST Rusovce a Píla bude premávať náhradná autobusová doprava. Linky 90 a 91 budú premávať priamo po ceste I/2 bez zachádzky do Jaroviec. Počas výluky nebudú zastávky „Jarovce, záhrady“ a „Strelnica“ vôbec obsluhované. Výluka sa netýka premávky nočného spoja N91.
 
22
apr
2020

Oznam o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne 30. 04. 2020

Oznamujeme vám, že dňa 30 . 04. 2020 sa uskutoční zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne. Zasadnutie MZ sa uskutoční v súlade so zákonom č. 73/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 prostredníctvom elektronických prostriedkov.