Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Oznamy

18
dec
2023

Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii všeobecného lekára 20. 12. 2023 - 1. 1. 2024

Na základe oznámenia MUDr. Karim vás informujeme, že v dňoch od 20. 12. 2023 do 1. 1. 2024 bude ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Rusovciach z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
 
15
dec
2023

Parkovacie karty na Maďarskú a Irkutskú ulicu

Oznam pre obyvateľov Irkutskej a Maďarskej ulice: Parkovacie karty na rok 2024 pre obyvateľov Irkutskej a Maďarskej ulice si môžu obyvatelia týchto ulíc vyzdvihnúť počas stránkových hodín na miestnom úrade v podateľni, a to od 8. 1. 2024. Pokiaľ prišlo k zmene ŠPZ vozidla je možné túto zmenu nahlásiť do 31. 12. 2023 e-mailom na sekretariat@bratislava-rusovce.sk. V prípade, že k zmene počas roka neprišlo, parkovacie karty sa budú vydávať podľa zaevidovaných žiadostí z predchádzajúcich rokov.
 
8
dec
2023

Pozvánka na dve zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v pôvodne schválenom termíne 28. 11. 2023, sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 12. 12. 2023 o 15 hodine. Body č. 2 a č. 8 boli prijaté na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 30. 11. 2023. Ihneď po jeho skončení pokračuje zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v riadnom schválenom termíne 12. 12. 2023 o 17 hodine. Obe zasadnutia sa uskutočnia  v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, I. poschodie, Bratislava-Rusovce.
 
2
dec
2023

Kuchynský bioodpad sa bude odvážať jeden krát za týždeň

Spoločnosť OLO a. s. informuje, že v týždni od 4. 12. 2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. V Rusovciach sa kuchynský bioodpad bude odvážať v utorok.
 
28
nov
2023

Oznam o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne 30. 11. 2023

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne, sa uskutoční dňa 30. 11. 2023 od 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, Bratislava.