Streda 12. 8. 2020
Dnes má meniny Darina

Oznamy

17
apr
2020

Predĺžili sme otváracie hodiny zberného dvora

Zberný dvor bude otvorený v sobotu od 9:00 – 17:00 hod.
 
14
apr
2020

Podateľňa miestneho úradu otvorená

Oznamujeme vám, že podateľňa miestneho úradu je opäť otvorená pre verejnosť v upravených hodinách, avšak za prísnych hygienických podmienok.
 
9
apr
2020

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a. s.) zabezpečuje odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov v upravenom režime. Odvoz zmesového odpadu (čierne nádoby) bude v dňoch 10. 04. 2020 (Veľký piatok) a 11. 04. 2020 (sobota) prebiehať bez zmeny, t. j. podľa harmonogramu platného na tieto dni.
 
8
apr
2020

Zberný dvor bude v sobotu 11. 04. 2020 z nariadenia vlády zatvorený

Z dôvodu nariadenia vlády musí ostať najbližšiu sobotu 11. 04. 2020 zberný dvor zatvorený. Preto vás prosíme, aby ste odpad určený na zberný dvor zatiaľ bezpečne uskladnili u vás doma. Takto predídeme znečisteniu Rusoviec. V nasledujúcu sobotu urobíme všetko preto, aby ste sa na zbernom dvore zdržali čo najkratšie a zber odpadu prebehol čo najrýchlejšie. Zároveň sme predĺžili otváracie hodiny zberného dvora. Zachovajme si Rusovce čisté. Ďakujeme.
 
8
apr
2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 08. 04. 2020

Na základe oznámenia Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy Vás informujeme, že na území hlavného mesta SR Bratislavy je od 08. 04. 2020 od 14:00 hod. až do odvolania vyhlásený ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV, a to na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).