Streda 12. 8. 2020
Dnes má meniny Darina

Oznamy

3
jún
2020

Informácia o uzávierke cesty I/2 Petržalka - Rusovce

Z dôvodu výstavby diaľničného mostu SO204, nad cestou I/2 Petržalka – Rusovce, budúcej diaľnice D4 Jarovce – Rača, bude úplne uzatvorená cesta I/2 Petržalka – Rusovce. Úplná uzávierka bude v mieste kríženia budúcej diaľnice D4 s cestou I/2, medzi križovatkou ciest I/2 a III/1020 a Rusovcami.
 
28
maj
2020

Monitoring kanalizačných sietí

Oznamujeme vám, že v  najbližších dňoch bude spol. SWM GROUP, a. s. na základe Zmluvy o poskytovaní služieb vykonávať monitoring kanalizačných sietí, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Monitoring sa bude vykonávať v MČ Bratislava-Rusovce na uliciach  Kananefatská, Auréliova, Severovcov, Domiciánova, Attidova, Firmova, Dolichénska, Svébska, Septimiova, Longobardská, Trajánova, Tibériova, Hadriánova a Antická  a bude vykonávaný pomocou SMART TV monitoringu, umiestneného v úžitkovej verzii motorového vozidla na podvozku. Pri monitoringu sa vypúšťa do kanalizačných sietí biely dym, ktorý je podľa rozhodnutia hlavného hygienika zdravotne neškodný.
 
25
maj
2020

Otvorenie Základnej školy a materskej školy v Rusovciach od 01. 06. 2020

Mestská časť Bratislava-Rusovce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce otvára od 1. júna 2020 v Rusovciach materskú školu a základnú školu pre 1. až 4. ročník, žiaci vyšších ročníkov (od 5. ročníka vrátane) zostávajú doma a výučba bude prebiehať formou dištančného vzdelávania ako doteraz. Otvorený bude tiež školský klub detí (ŠKD) a školská jedáleň. Radi by sme vás informovali o základných zásadách fungovania v tomto prechodnom období, podrobnejšie informácie vám poskytne riaditeľ ZŠ s MŠ prostredníctvom Edupage.
 
22
maj
2020

Hľadáme kolegu do rusovskej knižnice

Reagujeme na vaše podnety a chystáme reštart činnosti rusovskej knižnice. Máme množstvo nápadov, aby sme ich ale mohli realizovať, potrebujeme milú a aktívnu osobu, ktorá činnosť knižnice zastreší.
 
19
maj
2020

Farská škôlka v Rusovciach hľadá učiteľku

Farská škôlka v Rusovciach hľadá učiteľku. V prípade otázok alebo záujmu, kontaktujte riaditeľku Farskej škôlky na tel. č. 0910 948 007.