Streda 7. 12. 2022
Dnes má meniny Ambróz

Aktuality a kultúrne akcie

25
okt
2022

Terasa humanitného centra získala nový šat

Humanitné centrum na Kovácsovej ulici združuje pod svojou strechou najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Rusoviec. Stretávajú sa tu obyvatelia zariadenia podporovaného bývania, detičky s maminami v rámci Materského centra Kukulienka ako aj naši rusovskí dôchodcovia. K budove patrí aj záhrada, ktorá dáva predpoklady na plnohodnotné trávenie voľného času. Nedostatkom areálu bola terasa, z ktorej sa odstránila poškodená dlažba terasy a túto bolo potrebné nahradiť novou. Vďaka Nadácii mesta Bratislavy v rámci výzvy “Funkčnejšie verejné priestory” získala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku finančné prostriedky, za ktoré sa novú terasu podarilo vytvoriť. Terasa bude slúžiť všetkým a komunitný život v Humanitnom centre tak naberie nový rozmer a možnosti. Ďakujeme. Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
 
24
okt
2022

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii

V sobotu 29. 10. 2022 sa konajú spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávy krajov. Oznamujeme vám, že občania, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť k volebným urnám, môžu požiadať o voľbu doma formou prenosnej schránky. COVID-19 pozitívni voliči nehlasujú do obyčajnej prenosnej schránky. Títo voliči podliehajú špeciálnemu spôsobu hlasovania. 
 
22
okt
2022

Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok už dnes

Jesenný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok sa uskutoční DNES, dňa 22. 10. 2022 (sobota), 10:30 - 12: 30 HOD. NA ZBERNOM DVORE.
 
18
okt
2022

Vybudujeme chodník pre peších na Irkutskej, cestu na ulici Laury Henckelovej a parkovacie miesta pri Múzeu Antická Gerulata

Plníme ďalší zo svojich sľubov a do konca roka vybudujeme chodník pre peších na Irkutskej ulici, cestu na ulici Laury Henckelovej a parkovacie miesta pri múzeu Antická Gerulata. Včera sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác. Práce začnú v priebehu budúceho týždňa a budú trvať do polovice decembra.
 
12
okt
2022

Hlavné mesto zavádza zber kuchynského bioodpadu aj v Rusovciach

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO) bude zavádzať zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti od decembra, so začiatkom distribúcie košíkov, vreciek na kuchynský bioodpad a informačného letáka v novembri (termín upresníme).