Piatok 23. 8. 2019
Dnes má meniny Filip

Oznamy

1
apr
2019

Ako sme volili v MČ Bratislava-Rusovce

Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR 2019 v MČ Bratislava-Rusovce dňa 30. 03. 2019
 
1
apr
2019

Odpad nepatrí ku kontajnerom

MČ Bratislava-Rusovce má zriadené zberné hniezda, kam je možné nosiť separovaný odpad ako aj zberný dvor, ktorý je otvorený v utorok a štvrtok v čase 15:00-18:00 a v sobotu v čase od 09:00-12:00 a od 15:00-18:00. Napriek tomu sa každodenne boríme s tým, že odpad je nahádzaný tam, kde nepatrí.
 
20
mar
2019

SVETOVÝ DEŇ VODY 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je „Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 20. 03. 2019 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov - zo studní (POZOR: nie z vodovodnej siete!) na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany. Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8:00 – 13:00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8.
 
19
mar
2019

Našli sa kľúče

Na autobusovej zastávke Kaštieľ Rusovce sa našli kľúče. Kľúče sa nachádzajú na sekretariáte miestneho úradu, tel. 02/68207016.
 
18
mar
2019

Monitoring kanalizačných sietí na uliciach Laténska a Bronzová

Oznamujeme vám, že v dňoch 19. - 20. marca 2019 bude spol. SWM GROUP, a. s. na základe Zmluvy o poskytovaní služieb vykonávať monitoring kanalizačných sietí, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Monitoring sa bude vykonávať na uliciach Laténska a Bronzová v MČ Bratislava-Rusovce a je vykonávaný pomocou SMART TV monitoringu, umiestneného v úžitkovej verzii motorového vozidla na podvozku zn. Mercedes, s evidenčným číslom: BL542SZ. Pri monitoringu sa vypúšťa do kanalizačných sietí biely dym, ktorý je podľa rozhodnutia hlavného hygienika zdravotne neškodný.