Nedeľa 29. 3. 2020
Dnes má meniny Miroslav

Oznamy

6
mar
2020

Stanovisko mestskej časti vo veci zhotovovania optických prípojok telekomunikačným operátorom

V posledných dňoch ste nás viacerí kontaktovali ohľadom letákov s názvom "Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete", ktoré ste si našli vo svojich schránkach pod hlavičkou jedného z telekomunikačných operátorov pôsobiacich na našom trhu. Radi by sme vás informovali, že mestská časť k dnešnému dňu nevydala súhlas na umiestnenie a zhotovenie verejnej elektronickej komunikačnej siete. Takisto sme ani neboli informovaní o spustení distribúcie tohto letáku. Mestská časť preto zorganizovala pracovné stretnutie a požiadala zodpovedné osoby o vysvetlenie. Distribuovaný leták bol v zmysle vyjadrenia zodpovedných osôb neúplný, chýbala na ňom informácia, že ide nezáväzné zisťovanie záujmu zo strany telekomunikačnej spoločnosti. V prípade otázok kontaktujte, prosím, splnomocnenú osobu, uvedenú na letáku.
 
6
mar
2020

Jar v OLO prichádza

Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začala zabezpečovať mestská spoločnosť OLO a. s. v Bratislave od 02. 03. 2020.
 
5
mar
2020

Oznam pre seniorov

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19, na základe odporúčania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, v koordinácii s mestskými časťami Bratislavy prijímame PREVENTÍVNE OPATRENIE na ochranu senioriek a seniorov. Vzhľadom na skutočnosť, že seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19, sa plánovaná výročná schôdza Klubu dôchodcov v termíne 06. 03. 2020 presúva na náhradný termín, ktorý včas oznámime. Ide o preventívne opatrenie; snažíme sa v tejto veci správať zodpovedne a situáciu na dennej báze monitorujeme.
 
3
mar
2020

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Včera sa na pôde Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnilo pracovné stretnutie k téme koronavírusu a ochoreniu COVI-19. K dnešnému dňu zatiaľ nebol na území Bratislavy potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Situácia je monitorovaná, a našim cieľom nie je šíriť paniku, ale postaviť sa k situácii zodpovedne a poskytnúť vám k tejto téme dostupné a aktuálne informácie.
 
2
mar
2020

Oznam o skrátených stránkových hodinách na pošte v Rusovciach v utorok 03. 03. 2020

Oznamujeme vám, že v utorok 03. 03. 2020 budú na pošte v Rusovciach skrátené stránkové hodiny. Pošta bude otvorená od 15:00-19:00 hod. Najbližšia pošta: Pošta Bratislava 57, Jasovská 3A, Bratislava