Nedeľa 22. 9. 2019
Dnes má meniny Móric

Oznamy

5
sep
2019

POZOR NA ZLODEJOV!!!

Z Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava-Rusovce nám prišlo opätovné upozornenie: Oddelenie polície v Rusovciach v poslednej dobe opätovne zaznamenalo v mestskej časti Rusovce nárast trestnej činnosti. Ide o krádeže z rodinných domov, dvorov a motorových vozidiel, ku ktorým dochádza najmä v nočnej dobe. Za účelom prevencie Vás preto chceme požiadať, aby ste si svoj majetok riadne zabezpečili, hlavne uzamykaním brán, garáží, vozidiel a v neposlednom rade aj svojich domov, pretože ku krádežiam dochádza najčastejšie v nezabezpečených objektoch. Zároveň Vás žiadame o zvýšenú pozornosť v nočnej dobe, hlavne v zástavbách rodinných domov, a v prípade akejkoľvek registrácie pohybu podozrivých osôb kontaktujte v čo najkratšom čase priamo oddelenie Policajného zboru v Rusovciach na čísle 09610 35 775. Ďakujeme.
 
4
sep
2019

Výzva pre občanov na členstvo v komisiách MZ

Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce si dovoľuje osloviť občanov mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorí majú záujem o členstvo v niektorej z komisii Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce: - finančná a podnikateľská; - stavebno - bytovú, dopravnú a environmentálnu; - pre kultúru a šport, aby svoj záujem nahlásili osobne na sekretariáte MÚ, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce, telefonicky na tel. čísle 02/68207016 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk. Občania sa môžu prihlásiť do 25. 09. 2019.
 
4
sep
2019

Oznam o zatvorení knižnice 16. - 19. 09. 2019

Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica (v zdravotnom stredisku v Rusovciach) od 16. 09. 2019 do 19. 09. 2019 zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.
 
30
aug
2019

Pozvánka na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce 02. 09. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Finančnej a podnikateľskej komisie MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 02. 09. 2019 od 17,30 hod. v zasadačke Miestneho úradu.
 
28
aug
2019

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce 03. 09. 2019

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 03. 09. 2019 od 17:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.