Sobota 13. 4. 2024
Dnes má meniny Aleš

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
25.1.2024 LICITOR group a.s.; Oznámenie o dražbe (D500423), ktorá sa bude konať dňa 14. 2. 2024
24.1.2024 MČ Bratislava-Rusovce; Územné rozhodnutie na umiestnenie líniovej stavby - časti stavby "Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever" UKSP/UR/531/2023/2024-Da-1
9.1.2024 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľudovít Felix
2.1.2024 Ministerstvo dopravy SR; Rozhodnutie; č. 28971/2023/SCDPK/110292; stavba: "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
20.12.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Štefanica
20.12.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petronela Štefanicová
13.12.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Milan Lenoška
11.12.2023 MČ Bratislava-Rusovce; Oznámenie o začatí územného konania časti stavby "Dopravná a technická infraštruktúra Bratislava-Rusovce - sever" UKSP-531/2023-Da-ozn.
30.11.2023 Rozhodnutie MÚ/R 3597/2023 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka; ulica Vývojová pred objektom jedálne ZŠ ; v čase od 30. 11. 2023 do 12. 12. 2023; dôvod rozkopávky: vybudovanie plynovej a vodovodnej prípojky pre objekt jedálne ZŠ
29.11.2023 Návrh zadania Urbanistickej štúdie Rusovce sever