Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.6.2021 Dňa 07. 06. 2021 bol v sekcii Rozpočet a záverečný účet zverejnený Záverečný účet MČ za rok 2020.
7.6.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LekInvest s. r. o.
7.6.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ProFyzio s. r. o.
7.6.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REVARO s. r.o.
7.6.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SĽUK
31.5.2021 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2021
25.5.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Územné rozhodnutie na umiestnenie časti líniovej stavby: SO - D-01,02,03,04,07 v rámci vyvolaných investícií pre stavbu "FILM PARK Jarovce, Bratislava"; č. UKSP-329-TX1/2021-21/J-Vi
25.5.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Územné rozhodnutie na umiestnenie časti líniovej stavby: SO - E-05 Navrhovaný verejný rozvod VN trasa B; v rámci vyvolaných investícií pre stavbu "FILM PARK Jarovce, Bratislava"; č. UKSP-328-TX1/2020-21/J-Vi
24.5.2021 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Líniová stavba FTTC Rusovce 0036BR + 1393BR; Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP/ÚR/611/2020/Go-2/2021
19.5.2021 Mestská časť Bratislava-Rusovce; Líniová stavba INS FTTH BA Rusovce; Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. UKSP/ÚR/615/2020/Go-1/2021