Pondelok 16. 12. 2019
Dnes má meniny Albína

Oznamy

22
nov
2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25. 11. 2019

Na základe oznámenia spol. Západoslovenská distribučná a. s. upozorňujeme obyvateľov ulíc: Balkánska, Bronzová, Druidská, Ilýrska, Keltská, Pri gaštanovej aleji, Pri vodnej veži, že dňa 25. 11. 2019 bude v čase od 8 - 13 hod. prerušená distribúcia elektriny.
 
20
nov
2019

Výzva spol. Západoslovenská distribučná a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach, a to najneskôr do 07. 01. 2019.
 
20
nov
2019

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 22. 11. 2019

Na základe oznámenia spol. Západoslovenská distribučná a. s. upozorňujeme obyvateľov ulíc: Balkánska, Gerulatská, Keltská, Kovácsova, Lonayova, Pohraničníkov a Hájenka, že dňa 22. 11. 2019 bude v čase od 8 - 13 hod. prerušená distribúcia elektriny.
 
19
nov
2019

Priestory sály a klubovne v požiarnej zbrojnici na prenájom

Od januára 2020 bude možné prenajať si priestory sály a klubovne (novovytvorený priestor) požiarnej zbrojnice na rôzne spoločenské akcie, rodinné a firemné oslavy, konferencie, prednášky, záujmovú činnosť (krúžky) či iné aktivity. Priestory sály budú vybavené stolmi, stoličkami, dataprojektorom, premietacím plátnom a miestnosť bude ozvučená. Do miestnosti sa zmestí max. 80 osôb (v závislosti od spôsobu usporiadania sály). Klubovňu bude možné využívať najmä na záujmovú činnosť - rôzne kurzy, krúžky, školenia pre menší počet ľudí a pod. Do klubovne sa zmestí max. 15 osôb (v závislosti od spôsobu usporiadania klubovne). K dispozícii bude aj wifi vo všetkých priestoroch, šatňa, kuchyňa vybavená chladničkami, sporákom a základnou výbavou (taniere, poháre, príbor a pod.) a toalety. Aby sme vedeli nastaviť spôsob fungovania týchto nájmov, rozhodli sme sa pre prieskum, na základe ktorého potom spracujeme časový harmonogram a podrobnosti nájmov. Ak teda máte záujem o dlhodobejší, krátkodobý alebo jednorazový prenájom, dajte nám, prosím vedieť do 2. decembra 2019, písomne na adresu miestneho úradu alebo e-mailom na adresu kubicova@bratislava-rusovce.sk svoje predstavy, min. v nasledujúcej štruktúre: meno/priezvisko, resp. názov organizácie/občianskeho združenia/kontaktná adresa/tel. č./e-mail; označenie priestoru, ktorý si chcete prenajať (sála/klubovňa); termín/termíny predpokladaného prenájmu a preferovaná hodina; účel, na ktorý si chcete priestor prenajať; predpokladaný počet ľudí, ktorí budú priestor užívať; iné informácie, ktoré považujete v súvislosti s nájmom za dôležité. Ďakujeme.
 
15
nov
2019

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. si vás dovoľujeme informovať o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny v MČ Bratislava-Rusovce.