Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
9.7.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Vykonanie archeologického prieskumu na NKP Dom s hypokaustom, č. 11422/1 Irkutská ul., Bratislava, v roku 2018".

Vzhľadom na to, že na verejného obstarávateľa sa obrátil záujemca so žiadosťou o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko mu stanovená lehota na predkladanie ponúk neumožňuje vypracovať a predložiť ponuku z organizačných dôvodov, verejný obstarávateľ sa rozhodol jeho žiadosti vyhovieť a predlžuje procesné lehoty verejného obstarávania nasledovne:

V tlačive prieskumu trhu v bode Lehota vykonania prieskumu:

Pôvodný termín: 3.7.2018 – 8.7.2018

Nový termín: do 11.7.2018.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že všetky ostatné časti v tlačive prieskumu trhu a súvisiacich podkladov zostávajú nezmenené.
4.7.2018 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia technologických zariadení v kuchyni MÚ“ - Z R U Š E N Ý  prieskum trhu

Vzhľadom na to, že na verejného obstarávateľa sa obrátil záujemca so žiadosťou o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko mu stanovená lehota na predkladanie ponúk neumožňuje vypracovať a predložiť ponuku z organizačných dôvodov, verejný obstarávateľ sa rozhodol jeho žiadosti vyhovieť a predlžuje procesné lehoty verejného obstarávania nasledovne:

V tlačive prieskumu trhu v bode Lehota vykonania prieskumu:
Pôvodný termín: 27.6.2018 – 4.7.2018 do 15,00 hod

Nový termín: do 10.7.2018 do 15,00 hod.

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že všetky ostatné časti v tlačive prieskumu trhu a súvisiacich podkladov zostávajú nezmenené.
3.7.2018 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. UKSP-463-Tx6/2018/R-BA-3;, Povolenie na zmenu stavby pred dokončením týkajúcu sa povolenia na odstránenie stavby: Expozičný objekt; Hospodársky objekt a Oplotenie a spevnenie a spevnenie plochy.
3.7.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Vykonanie archeologického prieskumu na NKP Dom s hypokaustom, č. 11422/1 Irkutská ul., Bratislava, v roku 2018"
2.7.2018 Verejná vyhláška. Rozhodnutie č. 05323/2018/SCDPK 49850 - "Prerušenie konania o zmene stavby pred dokončením" na stavbu "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
28.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na rekonštrukciu plynovej kotolne MÚ - Z R U Š E N Ý  prieskum trhu
27.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na Rekonštrukciu technologických zariadení v kuchyni miestneho úradu.
25.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Požiarna zbrojnica (hasičská zbrojnica) - udržiavacie práce
19.6.2018 Oznámenie o predložení projektu ochrany prírody chráneného areálu Ostrovné lúčky a Programu starostlivosti o chránený areál Ostrovné lúčky OU-BA OSZP1-2018-060342-KUK
18.6.2018 MČ Bratislava-Rusovce ako verejný obstarávateľ vyhlásenia prieskumu trhu s názvom „Požiarna zbrojnica (hasičská zbrojnica) – udržiavacie práce“, predlžuje lehotu vykonania prieskumu, resp. termín odovzdania ponuky o dva dni, t.j. do 20.6.2018 do 15,00 hod z dôvodu opravy špecifikácie zasklenia hliníkových dvojkrídlových okien, pol. č. 5, ktorá je uvedená vo Výpise okien, vstupných dverí, garážových brán.
Zmena: Výpis okien, vstupných dverí, garážových brán - pol. č. 5 hliníkové dvere dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom zasklenie s izolačným trojsklom sa mení na zasklenie izolačným dvojsklom (4-16-4) Ug=1,1 W/(m2.K), sklo-dubová kôra.