Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.1.2019 Štatistické zisťovanie rodinných účtov
16.1.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
21.12.2018 Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa.
20.12.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením č. 30382/2018/SCDPK/93917 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivánska sever"
10.12.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu miestnych komunikácií".
4.12.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková
4.12.2018 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Petra Horváthová-Burgerová s manželom Gabrielom Horváthom
4.12.2018 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing.Rudolf Adam
28.11.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na vypracovanie projektovej dokumentácie "Rozšírenie kapacity nadstavbou a zníženie energetickej náročnosti MŠ Rusovce".
26.11.2018 Rozhodnutie ministra dopravy a výstavby SR č.28145/2018/SL/85527-M "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce Ivanka sever".