Pondelok 6. 7. 2020
Dnes má meniny Patrik, Patrícia

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LekInvest s. r. o.
6.5.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RAFTOvanie s. r. o.
30.4.2019 Oznámenie o ohlásení odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby č. MÚ/R - 1992/2019/Gb.
15.4.2019 Verejná vyhláška: Rozhodnutie č. UKSP-132-TX3/2019-Tn-6 - dodatočné povolenie "Prístavba k rodinnému domu"
12.4.2019 Rozhodnutie MÚ č. 1792/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Longobardská, v čase od 23. 4. 2019 do 29. 4. 2019.
10.4.2019 Rozhodnutie MÚ č. 1594/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Longobardská a Starorímska, v čase od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019.
27.3.2019 Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla
14.3.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odvoz biologického odpadu".
13.3.2019 Oznámenie o začatí územného konania UKSP-1306-TX1/2017/J-Vi "Film park Jarovce, Bratislava - vyvolané investície"
13.3.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Rozhodnutie č. 05791/2019/SCDPK/19661 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"