Streda 12. 5. 2021
Dnes má meniny Pankrác

Oznamy

17
sep
2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 18.09.2018

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2018 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava-Rusovce
 
17
sep
2018

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 25.09.2018

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2018, t.j. v utorok od 16,00 hod. v spoločenskej miestnosti v sídle Kresťanskej ligy na Kovácsovej ul. č.85, Bratislava-Rusovce.
 
5
sep
2018

Zákon proti byrokracii

Dňa 1. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
 
4
sep
2018

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy

Dňa 20.10.2018 v čase od 10:30-12:30 hod.,sa uskutoční Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad môžete odovzdať na Zbernom dvore na Vývojovej ul. v Rusovciach.
 
3
sep
2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území hlavného mesta SR Bratislavy, a to od 3.9.2018 od 9 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.