Pondelok 9. 12. 2019
Dnes má meniny Izabela

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
30.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 4041/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 150 , v čase od 30. 10. 2019 do 3. 11. 2019.
30.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky/Poštový poukaz na výplatu od VŠZP platný do 28. 11. 2019 – Jianu Florin
29.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Mária Filkaszová
29.10.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rusovce č. /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce
29.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská energetika, a. s.
29.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - JUDr. Dag Vaškor
28.10.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zuzana Zrneková
28.10.2019 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Rastislav Filkasz
28.10.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky, uloženej na pošte od 28. 10. 2019 do 11. 11. 2019 - Roman Jankovich
23.10.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3977/2019 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Balkánska č. 81, v čase od 24. 10. 2019 do 25. 10. 2019.