Utorok 7. 4. 2020
Dnes má meniny Zoltán

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.1.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 0754/2020/SCDPK/2886 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
13.1.2020 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020 je zverejnený na web stránke mestskej časti v sekcii Základné informácie/Rozpočet a záverečný účet
13.1.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lotus desing s. r. o.
13.1.2020 Oznámenie o uložení zásielky - Veronika Belušáková
30.12.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na Pošte do 10. 01. 2020 - Felix Filkasz
20.12.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Povolenie zmeny stavby pred dokončením č. 30286/2019/SCDPK/104179 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 141 zo dňa 17. 12. 2019.
18.12.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky na Pošte Bratislava-Rusovce v lehote do 23. 12. 2019 - Felix Filkasz
18.12.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jarmila Sárkányová
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 4/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 142 zo dňa 17. 12. 2019.