Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
8.6.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Dávid Reindl
8.6.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ)
8.6.2018 Oznamujeme Vám, že na ulici Pohraničníkov č. 17 v Rusovciach bude v čase od 8.6.2018 do 22.6.2018 prebiehať rozkopávka (z dôvodu napojenia sa na verejnú kanalizáciu) na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 2679/2018 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a rozkopávky vozovky a chodníka.
7.6.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - PhDr. Irena Vitálošová PhD.
28.5.2018 Predĺženie termínu rozkopávky: Oznamujeme Vám, že na Balkánskaj ulici č. 89 v Rusovciach MČ Bratislava-Rusovce predlžuje rozkopávku z pôvodného termínu od 14.5.2018 do 25.5.2018 na nový termín do 1.6.2018 z dôvodu nepredvídateľných technologických opatrení. Rozkopávka sa koná na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 2256/2018 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávke chodníka.
24.5.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na II. polrok 2018
17.5.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Dialnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" č. 05323/2018/SCDPK/36046
16.5.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Zmena dopravného značenia Starorímska ul.
16.5.2018 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu - Oporný múr na futbalovom ihrisku MFK Rusovce
11.5.2018 Predloženie spisu - odvolanie, UKSP-321-TX1/2018/J-Vi, stavba: "FILM PARK Jarovce, Bratislava - I. etapa a II.A etapa".