Sobota 15. 6. 2024
Dnes má meniny Vít

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 5 ks stromov v MČ Bratislava-Rusovce.
15.11.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby č. 8664/2018/10-UKSP/2-Ku "Okružná križovatka Rusovce, Balkánska"
7.11.2018 Rozhodnutie MÚ č. 4540/2018 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka na Kovácsovej ulici.
31.10.2018 MČ Bratislava-Rusovce, Jarovce a Čunovo zaslali na Ministerstvo životného prostredia list ohľadom okamžitého zastavenia asanačných prác na "umelom kopci" v Petržalke.
29.10.2018 Rozhodnutie MÚ č. 4445/2018 - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky a chodníka, ulica Balkánska a Gerulatská.
26.10.2018 Zaslanie správy o hodnotení "Diaľnica D2 - križovatka - Čunovo" č. 7361/2018-1.7/zl.
19.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks stromov - brezy, na Kovácsovej ul. v MČ Bratislava-Rusovce.
17.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks stromov na Kovácsovej ul. v MČ Bratislava-Rusovce.
15.10.2018 Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch na slovensko-rakúskej štátnej hranici - oznámenie
1.10.2018 Výzva na vykonanie jesennej deratizácie v čase od 1.10.2018 do 15.11.2018