Streda 12. 8. 2020
Dnes má meniny Darina

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
20.3.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Prenájom tlačiarní, sieťového multifunkčného zariadenia a kopírovacieho zariadenia, vrátane ich kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu" - doplnenie
20.3.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Prenájom tlačiarní, sieťového multifunkčného
zariadenia a kopírovacieho zariadenia, vrátane ich kompletného servisného pokrytia a dodávky
spotrebného materiálu"
19.3.2020 Rozhodnutie o prerušení územného konania "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, kompenzačné opatrenia" č. OU-BA-OVBP2-2020/7677-KAZ-R
19.3.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Dodávku servera"
17.3.2020 Rozhodnutie o posunutí lehôt na vyjadrenie
16.3.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (uzatváranie prevádzok)
13.3.2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (karanténa)
10.3.2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 (zákaz hromadných podujatí)
10.3.2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (izolácia v domácom prostredí)
6.3.2020 Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi