Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
11.5.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks drevín (Aesculus Hippocastanum, Acer Pseudopllatanus), na pozemku parc. č. 347 v k. ú. Petržalka, a to z dôvodu ohrozenia bezpečnosti osôb - MČ Bratislava-Petržalka
28.4.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny (smrekovec opadavý), na pozemku parc. č. 652/1 v k. ú. Rusovce, a to z dôvodu ohrozenia okolitých stromov - Ivan Mihok
26.4.2021 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
26.4.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Alza. sk
26.4.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ivan Jakeš
26.4.2021 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MNF INVEST spol. s r.o.
7.4.2021 Rozhodnutie MÚ č. 882/2021 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, chodníka a cestnej zelene; ulica Vývojová a Kovácsova (od trafostanice po rodinný dom č. 103 na Kovácsovej ulici), v čase od 06. 04. 2021 do 25. 04. 2021.
30.3.2021 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Nákup kontajnerovej zostavy"
17.3.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Oznámenie o začatí územného konania "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície" UKSP-328-TX1/2020-21/J-Vi
17.3.2021 MČ Bratislava-Jarovce: Oznámenie o začatí územného konania "FILM PARK Jarovce, Bratislava - vyvolané investície" UKSP-329-TX1/2020-21/J-Vi