Streda 21. 4. 2021
Dnes má meniny Ervín

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
21.9.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Odborný orez drevín, odvoz a likvidácia drevného odpadu v mestskej časti Bratislava-Rusovce"
21.9.2020 Okresný úrad Bratislava; Rozhodnutie č. OU-BA-OUBPZ-2020/7677/KAZ - Územné rozhodnutie o využití územia na kompenzačné opatrenia Diaľnice Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
9.9.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie ministra č. 114/2020, 22365/2020/SL/58826-M; "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
9.9.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR: Rozhodnutie č. 17826/2020/SCDPK/67638 - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
4.9.2020 Rozhodnutie MÚ č. 3244/2020 - zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka, ulica Kovácsova (pred rodinným domom č. 17 a 19), v čase od 07. 09. 2020 do 30. 09. 2020
27.8.2020 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Multifunkčné ihrisko"
24.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hegedüš
24.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Slovenska pošta, a. s.
24.8.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Rozhodnutie ministra č. 114/2020; "Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce -Ivanka sever"
21.8.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - REAL-TIP, s. r. o.