Utorok 28. 9. 2021
Dnes má meniny Václav

Úradná tabuľa

Dátum zverejneniaPopis
26.4.2018 Rozhodnutie "Rekonštrukcia a prístavba záhradnej chaty", nebytový objekt určený na rekreáciu, lokalita Colnícka, Bratislava-Rusovce, UKSP-178N-TX1/2018/R-Ba-2
18.4.2018 Rozhodnutie o umiestnení telekomunikačnej stavby UKSP 720-TX1/2017,18/R-Ba-2
12.4.2018 Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania UKSP-321-TX1/2018J-Vi
9.4.2018 MČ Bratislava-Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy na Hyerovského 4, Bratislava s elokovaným pracoviskom Malokarpatské námestie 6, Bratislava.
4.4.2018 Oznámenie o začatí nového stavebného konania stavby označenej ako "Rekonštrukcia a prístavba záhradnej chaty", na pozemkoch reg. "C" p.č. 390/32, 390/33 v k.ú. Rusovce UKSP -175N/TX1/2018/R-Ba
27.3.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia UKSP-260-TX1/2018/Tn
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Rozália Horváthová
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Albín Balek
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Q 99
21.3.2018 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Zlatica Antošová